Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Kommunala bolag

Ett kommunalt bolag är ett aktiebolag som verkar inom områden som är till nytta för kommunens invånare. Målsättningen för kommunala bolag är att erbjuda service och tjänster inom respektive område, och samtidigt bära sina egna kostnader eller ge vinst.

Strömsunds kommun har två helägda dotterbolag med verksamhet inom fjärrvärme och bostäder.

Jämtlandsvärme AB (JVAB)

Strömsunds hyresbostäder AB (SHB)


Strömsunds utvecklingsbolag, Suab, upphörde 1 februari 2020 som bolag. Alla näringslivsfrågor ingår nu i framtids- och utvecklingsförvaltningens verksamhet. Förvaltningschef är Anna Backman Wikström och näringslivschef är Björn Amcoff.

Läs mer om näringsliv och utveckling i Strömsunds kommun

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: