Lyssna på sidan Lyssna
Gata i Strömsund

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhetsarbete handlar om fysiska åtgärder, att ändra beteende samt att sänka hastigheterna. En del åtgärder kan du som privatperson göra för att uppnå en trygg och säker trafikmiljö.

Alla bilförare har en trafikutbildning vilket gör att det ställs högre krav på dem än på de oskyddade trafikanterna. Som bilförare ska du köra ansvarsfullt och respektera gällande hastighetsbegränsningar samt vara ett gott föredöme för andra trafikanter. I ett bostadsområde måste du alltid vara uppmärksam på att ett barn kan komma springande ut i gatan.

Viktigt med fri sikt

Om växter intill gång- och cykelvägar eller gator blir för höga skymmer de sikten i trafiken. Varje år skadas människor i onödan på grund av skymd sikt. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gång- och cykelväg ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

 

Den fria höjden som krävs är:

  • minst 3,2 meter över gång och cykelbana
  • minst 4,6 meter över körbana.

Om du har hörntomt och din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata ska inte dina växter vara högre än 80 centimeter från hörnet och 10 meter åt vardera hållet. Har du utfart mot gata ska du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter från utfarten och 2,5 meter från gatan eller gång- och cykelväg.

Kontakta oss

Teknik- och serviceförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: