Lyssna på sidan Lyssna
Kommers på Vattudalstorget.

Torghandel

Marknader och handel på gator och torg är urgamla försäljningsformer som frodas än i våra dagar. I princip gäller här samma bestämmelser som för annan verksamhet.

Platser för torghandel

Genom att klicka på orten kommer du automatiskt in på vår karta där torgplatserna är utmarkerade.


Du kan hyra en torgplats ett dygn eller under en bestämd tid, dock högst två månader under det aktuella året. 

Riktlinjer till dig som hyr en torgplats

Torghandel får börja klockan 09.00 och sluta 18.00. Du som hyr får inte
ta platsen i anspråk tidigare än en timme före fastställd tid.

Varorna och redskap skall vara bortförda senast en timme efter försäljningstidens slut.


Du som hyr torgplatsen ansvarar för att samla ihop avfall och annat skräp och se till att torgplatsen lämnas ren och snygg.

Cirkusplatsen i Strömsund

Vid hembydgsgården i Strömsund finns det en cirkusplats att hyra. För mer information, kontakta kundtjänst 0670-164 17.

Avgifter

  • Saluplats, inklusive el: 330 kronor per dag.
  • Saluplats, exklusive el: 270 kronor per dag.
  • Cirkusplatsen i Strömsund: 3.900 kronor per dygn inklusive el.
  • Försäljning av korv från handdragen vagn kostar 3.054 kronor per månad.


Avgiften batalas via faktura.

Fakta

Ideella föreningar, skolklasser och idrottsföreningar betalar ingen avgift. Kom ändå ihåg att boka plats.

Hur bokar jag?

För att boka en torgplats eller cirkusplatsen ring kundtjänst på 0670-164 17

Kontakta oss

Teknik- och serviceförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: