På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Driftbidrag samlingslokaler

Kommunen kan ge bidrag till drift av samlingslokaler. Det är ett ekonomiskt stöd som ska uppmuntra till ett aktivt föreningsliv för en levande bygd inom Strömsunds kommun.

Den som är lokalansvarig ska senast 1 april lämna in en ansökan till teknik- och serviceförvaltningen för innevarande verksamhetsår. Använd blanketten som finns i rutan Relaterad information.

Kommunstyrelsen tar beslut

Det är kommunstyrelsen som fattar beslut om vilka samlingslokaler som får driftbidrag. De behandlar ansökan och beslutar om bidragets storlek utifrån givna regler och kostnadsramar. Beslut kommer i maj varje år.

Allmänna bestämmelser i korthet

 • Samlingslokalen ska vara knuten till en förening eller organisation.
 • Den som är lokalansvarig ska vara registrerad hos kommunen.
 • Samlingslokalen ska vara av allmänt intresse och verksamheten ska rikta sig till kommunens invånare och besökare.
 • Den som är lokalansvarig ska kunna visa upp ett aktivt arbete för att så långt som möjligt själv finansiera verksamheten.
 • Kommunen beviljar bara en ansökan om lokalbidrag per ort. Bidraget grundas på driftskostnader, varmbonad yta, antalet fast boende i området och genomförda aktiviteter.
 • Driftkostnader som ska täckas med intäkter från affärsmässig verksamhet får inte räknas med som driftkostnad för samlingslokalen.
 • Den som är lokalansvarig ska senast 1 april varje år lämna in ansökan till teknik- och serviceförvaltningen för innevarande verksamhetsår.
 • Kostnadsramar, ansökningsblankett och bedömningsrutiner kan ändras årligen.

Kommunfullmäktige antog normerna för driftbidrag den 22 september 2010.

Fullständiga bestämmelser för driftbidrag till samlingslokalerPDF

Rutin för beräkning av bidrag

Kommunfullmäktiges kostnadsram till driftbidrag för samlingslokaler avgör storleken på bidragen. När kommunstyrelsen fattar beslut om bidrag utgår de från följande punkter.

 • Bidrag utifrån driftkostnader
  Cirka hälften av kommunfullmäktiges kostnadsram för driftbidrag är avsatt till driftskostnader.
 • Poängbidrag
  Resterande del av ramen används för poängbidrag. Beloppet är baserat på samlingslokalens poängsumma för

  • storleken på den varmbonade ytan (poäng = yta/20).
  • antal fastboende knuta till samlingslokalen enligt kommunens befolkningsunderlag (poäng = antal/10).
  • antal aktiviteter (poäng = antal aktiviteter + antal närvarande/50).

Fakta

Sista ansökningsdag

1 april.


Skicka ansökan till

Teknik- och serviceförvaltningen
Box 500
833 24 Strömsund

Med anledning av coronaviruset

Med anledning av spridning av coronaviruset godkänner kommunstyrelsen utbetalning av driftsbidrag till samlings­lokaler även om årsmöten inom föreningen inte kunnat genomföras på grund av risk för smittspridning.

Kontakta oss

Teknik- och serviceförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: 19 mars 2020