Lyssna på sidan Lyssna

Bilder i olika format

Under hösten har förskolebarn födda 2015 vid tre tillfällen träffat konstnären Marina Jonsson. Tillsammans med henne har de skapat tredimensionella bilder i lera, ståltråd och saker de hämtat från naturen.

Barnen härmade och skapade drakar i lera och gjorde abstrakt konst i ståltråd. Sedan byggde de ett landskap där drakarna fick bo och hängde ståltrådskonsten ovanför till en spännande installation. Under hela arbetet fick barnen ge uttryck för sina åsikter och vara delaktiga i allt som hände och gjordes. De var engagerade, motiverade och hade väldigt roligt.

Positiv utmaning

Barnen kände sig trygga när de skulle forma en drake i lera. Det var tydligt och konkret för dem. De utmanades på ett positivt sätt när de fick fantisera fritt och skapa med ståltråden. Både barn och pedagoger fick en påminnelse om att saker inte behöver se ut på ett visst sätt. De lät fantasin vägleda dem fram till hur figuren i slutändan skulle se ut...

Vernissage

Tillsammans gjorde man inbjudningskort och bjöd in alla barn och fröknar till vernissage. Där bjöds på osynlig coronasäker Pommac, så som sig bör på en vernissage.

Nu finns konstverken sparade i utställningar runt om på förskolorna i kommunen. Barnen kan gå tillbaka och titta, fundera, reflektera, diskutera och om de vill, utveckla och bygga vidare.

Barnhänder som skriver inbjudan med röda stora bokstäver på vitt papper
Utställning med fantasilandskap gjort av kvistar och stenar. I landskapet lever bruna, orangea och vita lerdrakar, Ovanför svävar fantasiväsen av ståltråd.
Två färggranna drakar av lera omgivna av granris

Kontakta oss

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: