Lyssna på sidan Lyssna

Kommun­invånarnas frågestund

I samband med kommunfullmäktiges sammanträden har du som invånare möjlighet att ställa frågor vid den allmänna frågestunden.

Frågor ska lämnas in skriftligen minst två dagar innan sammanträdet. Frågestunden startar före det ordinarie sammanträdet. Alla som vill är välkomna att ställa frågor om kommunens verksamheter.

Ett sätt att skapa dialog

Syftet med allmänhetens frågestund är bland annat att skapa en dialog mellan allmänheten och politikerna för att du ska kunna påverka, att väcka opinion och få en bättre möjlighet att ta tillvara dina demokratiska rättigheter.


Det här gäller för frågestunden:

  • Frågorna ska handla om kommunens verksamhetsområde.
  • Skriftliga frågor besvaras gemensamt först under frågestunden, därefter går det att ställa enkla frågor direkt till partiernas representanter.
  • Frågeställaren ska lämna in frågan till kansliet senast två dagar före sammanträdet.
  • Under frågestunden får ingen överläggning förekomma.
  • Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden ska genomföras. De kontaktar de politiker eller anställda hos kommunen som behövs för att lämna upplysningar.
  • Partierna ansvarar för genomförandet av frågestunden.
  • Frågestunden ska vara gemensam för alla partier som är representerade i fullmäktige.

Kontakta oss

Kommunfullmäktige

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: