Lyssna på sidan Lyssna

Matchningskoordinator

Matchningskoordinator är ett projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning och som riktar sig till individer som befinner sig lång ifrån arbetsmarknaden.

Projektbeskrivning

Matchningskoordinator är en intern samverkan med arbetsmarknadsenheten, ekonomihandläggare vid IFO, SFI, flyktingmottagning och övriga projekt inom arbetsmarknadsområdet som kommunen driver.

 

Extern samverkan med handläggare vid Arbetsförmedlingen, föreningar och privata arbetsgivare.

Målgrupp

Individer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden.

Insatsen syftar till att:

  • Skapa bättre förutsättningar för individer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden.
  • Fokus på att skapa möjligheter för praktik och extratjänster
  • Kvalitetssäkra flöden och processer för varje enskild individ
Logotyp för arbetsförmedlingen

Fakta

Projekttid:
1 januari 2020–31 december 2021


Finansiering:
Arbetsförmedlingen


Samverkande parter:
Strömsunds kommun, Arbetsförmedlingen


Projektledare/ Projektmedarbetare:
Rut Sannemo
0670-167 94


Mattias Mårtensson
0670-164 47

Kontakta oss

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: