Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Lyssna på sidan Lyssna

Matchningskoordinator

Matchningskoordinator är ett projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning och som riktar sig till individer som befinner sig lång ifrån arbetsmarknaden.

Projektbeskrivning

Matchningskoordinator är en intern samverkan med arbetsmarknadsenheten, ekonomihandläggare vid IFO, SFI, flyktingmottagning och övriga projekt inom arbetsmarknadsområdet som kommunen driver.

Extern samverkan med handläggare vid Arbetsförmedlingen, föreningar och privata arbetsgivare.

Målgrupp:

Individer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden

Insatsen syftar till att:

  • Skapa bättre förutsättningar för individer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden.
  • Fokus på att skapa möjligheter för praktik och extratjänster
  • Kvalitetssäkra flöden och processer för varje enskild individ
Logotyp för arbetsförmedlingen

Fakta

Projekttid:
200101 – 211231


Finansiering:
Arbetsförmedlingen


Samverkande parter:
Strömsunds Kommun & Arbetsförmedlingen


Projektledare/ Projektmedarbetare:
Rut Sannemo
rut.sannemo@

stromsund.se
0670-16794


Mattias Mårtensson
mattias.martensson@

stromsund.se
0670-16447

Kontakta oss

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: