Lyssna på sidan Lyssna
Elevhälsa

Elevhälsa Fjällsjöskolan

Hälsa och lärande går hand i hand. Att trivas och må bra i skolan är en förutsättning för ett gott studieresultat. Fjällsjöskolans elevhälsoteam arbetar för att att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning hos alla elever. Teamet arbetar tillsammans med övrig personal i skolan och har tystnadsplikt.

Skolsköterska

Kerstin Frestadius

0671-71 66 27

  • Arbetar måndagar och onsdagar kl. 08.00-15.00

Skolläkare

Skolläkare går att kontakta vid behov. Bokning sker via skolexpeditionen.

Mer information om skolsköterskan och skolläkarens arbete

Specialpedagog

Linn Andersson

Specialpedagog går att kontakta vid behov. Bokning sker via skolexpeditionen.

Logoped

Kim Månsson

0670-162 77

  • Kommunens logoped, arbetar på samtliga skolor.

Kurator

Lina Larsson och Emma Hammarsten Yder

0670-164 59

  • Arbetar måndagar och onsdagar klockan 08.00–15.00

Skolpsykolog

Skolpsykolog går att kontakta via vid behov. Bokning sker via skolexpeditionen.

Du kan även komma i kontakt med elevhälsoteamet på din skola genom att prata med personalen eller rektor. Rektorn är ansvarig för skolans elevhälsa.

Kontakta oss

Fjällsjöskolan

Läkarvägen 22

883 72 Backe

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: