Lyssna på sidan Lyssna

Låneregler

Här hittar du information om vilka regler som gäller för lån av böcker och andra medier.

Att låna böcker och andra medier är gratis. Normal lånetid är 4 veckor (28 dagar). Det finns material som lånas ut kortare tid.


Låna om Material som inte är reserverat kan lånas om två (2) gånger. Omlån kan göras på bibliotekets webbplats, personligt besök eller via telefon.


Att lämna tillbaka Lånat material är återlämnat när avregistering skett i återlämningsautomat eller av bibliotekets personal.


Att reservera Utlånat material kan reserveras i biblioteket, på bibliotekets webbplats eller via telefon. Meddelande om när medierna  kan hämtas skickas med sms, mejl eller brev. Om medierna inte hämtas inom 10 dagar tas reservationen bort från låntagarkontot.


Pin-kod

För att själv reservera eller låna om behöver du en pin-kod. Du behöver också en pin-kod för att kunna använda självbetjäningsautomaten eller låna e-böcker. Pin-kod får du vid ett personligt besök i biblioteket eller när du första gången registrerar ett låntagarkonto.

Sekretess

Sekretesslagen gäller för lånade media. Personuppgifter som lämnas vid ansökan om lånekort behandlas för administration av bibliotekslån i enlighet med gällande lagstiftning.


Avgifter

Förseningsavgift

Försenat material 1 krona/dag per bok/media max 100 kronor (lånetillfälle). Om förseningsavgifter eller andra avgifter inte betalas direkt påförs avgiften låntagarens lånekonto. Om den sammanlagda skulden överstiger 100 kronor spärras lånekontot tills dess att hela skulden är betald.

Avgift för förstörda eller förlorade medier

Förstörda eller förlorade medier 150 kronor  eller anskaffningsvärde + 25 kronor i expeditionsavgift.

Fjärrlån

20 kronor per bok.

Kontakta oss

Centralbiblioteket

Myrgatan 4

833 35 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: