Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna
Elevhälsa

Elevhälsa

Hälsa och lärande går hand i hand. Att trivas och må bra i skolan är en förutsättning för ett gott studieresultat. Hedenvindskolans elevhälsoteam arbetar för att att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning hos alla elever. Teamet arbetar tillsammans med övrig personal i skolan och har tystnadsplikt.

Skolsköterska

Anna Andrée
0670-162 58, 070-381 18 33

  • Arbetar måndagar och tisdagar klockan 8.00–16.30

Skolläkare

Skolläkare går att kontakta vid behov. Bokning sker via skolsköterskan.

Mer information om skolsköterskan och skolläkarens arbete

Specialpedagog

Josefine Andrée

Speciallärare

Nina Bäckström

Socialpedagog

Socialpedagog

Logoped

Kim Månsson

0670-162 77

  • Kommunens logoped, arbetar på samtliga skolor.

Kurator

Lena Westerlund

0670-164 93

  • Lena jobbar måndag till torsdag förmiddag på jämna veckor och måndag till onsdag på udda veckor.

Skolpsykolog

Skolpsykolog går att kontakta via vid behov. Bokning sker via skolsköterskan.

Du kan även komma i kontakt med elevhälsoteamet på din skola genom att prata med personalen eller rektor. Ansvarig för skolans elevhälsa är rektorn.

Kontakta oss

Hedenvindskolan

Västbygdsgatan 5

833 33 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: