Lyssna på sidan Lyssna

Tips för lyckad matavfallssortering

Här hittar du tips för att lyckas med din matavfallssortering samt särskilda sommar- och vintertips.

Använd alltid de matavfallspapperspåsar som kommunen tillhandahåller, och den tillhörande ventilerade påshållaren som påsen behöver för god ventilation. Påsen är gjord av ett tåligt papper som släpper igenom vattenånga men inte vattendroppar. Påsen kommer bli lite blöt och missfärgad men den läcker inte eller går sönder så länge den är placerad i påshållaren och inte alltför blött avfall får ligga för länge i påsen.

 • Håll matavfallet så torrt som möjligt, låt blött avfall rinna av i vasken innan det läggs i matavfallspåsen. Låt även kaffesump och kaffefilter torka till en stund innan du lägger det i påsen.
 • Mat som luktar mycket, som till exempel fisk och skaldjur, kan sköljas snabbt i kallt vatten. Låt det därefter rinna av väl och linda in i använt hushållspapper/servetter innan du lägger det i påsen. Du kan även lägga påsen i frysen i avvaktan på att matavfallkärlet ska tömmas.
 • Byt påse ofta – minst var tredje dag. Varma dagar kan du behöva byta varje dag. Pröva dig fram!
 • Fyll påsen max upp till den streckade linjen (nivåranden) så den kan stängas ordentligt och håller sig stängd även i kärlet.
 • Vik ihop och stäng påsen ordentligt så att matavfallet inte trillar ut.
 • Ställ den ihop vikta påsen på tork- och fryshyllan i matavfallskärlet, och låt den stå kvar tills nästa påse bärs ut.
 • Lägg ner påsen försiktigt med förslutningen uppåt i matavfallskärlet så att den inte går sönder.
 • Diska påshållaren regelbundet, den går att maskindiska.

Sommartips – minska risk för lukt och flugor

När det är sommar och varmt finns det några saker man kan göra för att minimera risken att matavfallet börjar lukta eller att det samlas flugor. Det viktiga är att så torrt matavfall som möjligt lämnas och att kärlen rengörs efter behov. Ett rent kärl är det absolut bästa sättet att undvika lukt och flugor.

 • Se till att påsen är ordentligt stängd så att matavfallet inte trillar ut i kärlet. Så länge flugorna inte kommer åt matresterna så kan de inte lägga ägg.
 • Rengör kärlet regelbundet för att få bort dålig lukt, gallret i botten går att vika upp.
 • Skölj/spola med vatten (använd gärna regnvatten) och skura med borste. Inga rengöringsmedel behövs.
 • Spraya lite ättika i kärlet efteråt, det tar bort dålig lukt och håller flugorna borta.
 • Du kan även ställa kärlet på en skuggig plats i avvaktan på tömning, kom ihåg att rulla fram det till tömningsdagen.

Vintertips – minska risk för fastfrysning

När temperaturen växlar från plusgrader till minusgrader finns risk att matavfallspåsarna fryser fast i kärlet. Det kan innebära att kärlet inte töms ordentligt trots att personalen skakar det extra vid tömning. Avfall som frusit fast eller av annan anledning sitter fast i kärlet ansvarar fastighetsägaren för att lossa inför tömning av kärlet.

 • För att minimera risken för fastfrysning i kärlet är det viktigt att så torrt matavfall som möjligt lämnas. Låt blött matavfall rinna av ordentligt, förvara matavfallspåsen luftigt för att ventilera bort fukt, byt påse ofta minst var tredje dag, fyll påsen max upp till den streckade linjen (nivåranden), vik ihop och stäng påsen ordentligt så att matavfallet inte trillar ut, ställ påsen på frys- och torkhyllan i kärlet så att den blir styckfryst innan den läggs ner i kärlet.
 • Skaka kärlet då och då så påsarna ruskas loss, speciellt vid väderomslag.
 • Vid tömning av kärlet, kontrollera alltid att avfallet inte är fastfruset. Du kan lösgöra de fastfrusna påsarna genom att skaka på kärlet eller genom att försiktigt slå på utsidan av kärlets vägg med till exempel ett kvastskaft. Du kan även stöta försiktigt med ett kvastskaft eller liknande mot påsarna.
 • Lossnar de inte, kan du om möjligheten finns, ställa in kärlet i ett varmare utrymme tills det tinat upp. Kom ihåg bara att rulla ut kärlet inför tömning.

Här får du tips på hur du sorterar ditt matavfall.

Tecknad mat och texten matåtervinst.

Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: