Lyssna på sidan Lyssna

Barnomsorgspeng

Barnomsorgspeng är ett kommunalt bidrag som kommunen betalar ut till godkända enskilda förskoleverksamheter och skolbarnomsorg. Pengen ska följa med barnet oavsett vilken barrnomsorgsform ni som föräldrar eller vårnadshavare väljer.

För att kommunen ska godkänna en enskild förskola, ett enskilt fritidshem eller enskild pedagogisk omsorg ska verksamheten ha god kvalitet och säkerhet.

 

Om du är intresserad av att starta enskild förskola, fritidsverksamhet eller pedagogisk omsorg är du välkommen att vända dig till barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen som ger mer information.

 

Barnomsorgspeng till förskola och fritidshem 2023

Bidragstyp

Förskola, kronor

Fritidshem, kronor

Grundbelopp

92.980

63.526

Administration (3%)

3.320

2.056

Mervärdesskatt (6%)

6.839

4.235

Lokaler

17.677

5.003

Summa

112.894

66.943Barnomsorgspeng till pedagogisk omsorg 2020

Bidragstyp

Belopp


Grundbelopp

77.166


Administration (3%)

2.315


Mervärdesskatt (6%)

4.630


Barnomsorgspeng

84.111Pengar.

Så räknar vi ut barn­omsorgs­pengen

Barnomsorgs­peng är inte en på förhand bestämd summa.


Vi räknar ut hur mycket barnomsorgen kostar per barn och i den egna verksamheten och betalar sedan ut samma summa till andra aktörer som driver barnomsorg inom kommungränsen.

Kontakta oss

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

  • Tomas Sjövall
    Chef för barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen
    0670-162 96

Senast ändrad/granskad: