Lyssna på sidan Lyssna
Älgko och älgkalv.

Cesium i skog och mark

Hur ser cesiumhalterna ut i mat från skogen idag? Efter önskemål från boende i Strömsunds kommun har miljö- och byggavdelningen tagit stickprov på älgkött, fisk och svamp från olika delar av kommunen. Glädjande nog ligger samtliga prover långt under gränsvärdet på 1.500 bequerel per kilo.

Hösten 2012 lät miljö- och byggavdelningen 18 prover analyseras (älg – åtta prover, fisk – åtta prover och svamp – två prover).

 

Provresultaten

Provslag

Plats

Bq/kg

Älgkött

Gåxsjö

<50

 

Jorm

106

 

Lidsjöberg

<50

 

Norråker

<50

 

Rudsjö

<50

 

Trångmon

87

 

Tullingsås

68

 

Äspnäs

<50

Abborre

Rudsjö

78

 

Russfjärden

190

 

Äspnäs

288

Röding

Jorm

52

 

Storsjouten

87

Sik

Gåxsjö

<50

 

Russfjärden

112

Öring

Storsjouten

212

Gula kantareller

Jorm

619

Trattkantareller

Silsjönäs

488

 

Det är glädjande att se att samtliga prover håller förhållandevis låga halter av Cesium-137 och ligger långt under gränsvärdet på 1500 Bq/kg. Vi kan tryggt fortsätta att använda de fina livsmedel som produceras i våra skogar och sjöar och samtidigt få en värdefull rekreation och motion i samband med svampplockningen, fisket eller jakten.

Över 30 år sedan olyckan

Det är nu över 30 år sedan reaktor nummer fyra vid kärnkraftverket i Tjernobyl havererade. Den 27 april 1986 kom molnet med radioaktiva ämnen från olyckan in över Sverige. Jämtland, med Strömsunds kommun, blev ett av Sveriges mer drabbade län. Spridningen, geografiskt över länet, av de radioaktiva ämnena, var beroende av hur regnet föll då molnet passerade. Olyckan i Fukushima i Japan 2011, tros inte ha gett någon spridning av radioaktiva ämnen till Sverige.

 

Vid provtagning av cesium i livsmedel används enheten becquerel per kilo (Bq/kg ). Becquerel är antalet sönderfall från en strålkälla per sekund, och kopplas till vikten ett kilo. Detta innebär att när man talar om att ett livsmedel innehåller ett visst antal becquerel menas antalet sönderfall per sekund och kilo livsmedel.

 

Då atomerna sönderfaller minskar ämnets radioaktivitet. Hur snabbt aktiviteten avtar anger man med ämnets halveringstid, alltså den tid det tar till att aktiviteten minskat till hälften. Halveringstiden för cesium-137 är 30 år.

 

De flesta ämnen som tillförs kroppen utsöndras fortlöpande. Så sker också med cesium. Mängden cesium halveras i en vuxen människa på ungefär tre månader och i småbarn på cirka en månad. Denna omsättning kallas biologisk halveringstid. 

Plockar och rensar svamp.

Gränsvärden

Efter Tjernobylolyckan fastställde Livsmedelsverket nationella gränsvärden för Cesium-137 i livsmedel. Gränsvärderna är:

  • 1 500 bequerel per kilo för kött av ren och vilt, insjöfisk, vilda bär och svamp samt nötter.
  • 300 bequerel per kilo för övriga livsmedel.

Mätningar av Cesium-137 i livsmedel visar stora variationer mellan olika områden, djur- och växtslag, kön och ålder, årstid samt antagligen även för enskilda individer.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: