Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Taxa slamtömning

I taxan för slamtömning kan du se hur mycket hämtning av slam från slamavskiljare och slutna tankar kostar. Kommunen genomför ordinarie slamtömning av enskilda brunnar en gång per år.

Avgift för slamtömning 2023

Typ av avgift


Taxa/avgift, exkl moms

Taxa/avgift, inkl moms

Ordinarie årlig tömning av slambrunn och sluten tank  0–6 m³, samordnas en gång/år

1 460,80 kr


1 826 kr


Extra tömning av enskild slambrunn,

mindre än 3 m³, tilläggsavgift tillkommer *

677,60 kr


847 kr


Extra tömning av enskild slambrunn, 3–6 m³, tilläggsavgift tillkommer *

1 012,80 kr


1 266 kr


* tillägg för volym, mer än 6 m³/m³

343,20 kr

429 kr

Extra tömning av sluten tank, mindre än 3 m³, tillägg tillkommer **

755,20 kr

944 kr

Extra tömning av sluten tank, 3–6  m³, tilläggsavgift tillkommer **

1 264,80 kr

1 581 kr

** tillägg för volym, mer än 6 m³/m³

343,20 kr

429 kr

** tillägg vid extrahämtning, med krav om tömning inom fem arbetsdagar

2 137,60 kr


2 672 kr


** tillägg vid extrahämtning, med krav om tömning inom 24 timmar

3 294,40 kr


4 118kr


** tillägg för akuttömning, samma vardag kl. 6.00–18.00

1 256,80 kr/tim


1 571 kr/tim


** tillägg för akuttömning, samma vardag kl. 18.00–6.00

1 334,40 kr/tim


1 668 kr/tim


Tillägg slang över 20 meter

160 kr

200 kr

Tillägg slang över 30 meter

320 kr

400 kr

Tillägg slang över 40 meter

480 kr

600 kr

Tillägg slang över 50 meter

640 kr

800 kr

Bomkörningsavgift

979,20 kr

1 224 kr

Deponiavgift för slam

I samband med extra tömning av brunnar och slutna tankar

Taxa/avgift, exkl moms

Taxa/avgift, inkl moms

Våtslam, per ton/m³

507,20 kr

634 kr

Avvattnat slam, per ton/m³

438,40 kr

548 kr


Anmäl ändringar

Är du ny kund? Har du ändrade förhållanden för tömning?

 

Gör då en anmälan skriftligen till kundtjänst före 31 oktober året innan förändringen ska börja gälla.

 

Teknik- och serviceförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: