Lyssna på sidan Lyssna

Taxa slamtömning

I taxan för slamtömning kan du se hur mycket hämtning av slam från slamavskiljare och slutna tankar kostar. Kommunen genomför ordinarie slamtömning av enskilda brunnar en gång per år.

Anmäl ändringar

Är du ny kund? Har du ändrade förhållanden för tömning?

Gör då en anmälan skriftligen till kundtjänst före 31 oktober året innan förändringen ska börja gälla.


Teknik- och serviceförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Avgift för slamtömning 2024

Hämtnings- och behandlingsavgift för slam och fett

Enhet

Avgift,
exkl moms

Avgift,
inkl moms

Ordinarie tur slamavskiljare och sluten tank, 0–3 kbm

kr/tömning

1 434 kr

1 792 kr

Ordinarie tur slamavskiljare och sluten tank, 3,1–6 kbm

kr/tömning

2 277 kr

2 846 kr

Extra brunn på samma fastighet vid ordinarie tur, 0–3 kbm

kr/tömning

716  kr

895 kr

Extra brunn på samma fastighet vid ordinarie tur, 3,1–6 kbm

kr/tömning

1 157 kr

1 447 kr

Tillägg överskjutande slamvolym

kr/kbm

330 kr

413 kr

Fettavskiljare, en gång/år, 0–1 kbm

kr/år

1 812 kr

2 265 kr

Fettavskiljare, två gånger/år, 0–1 kbm

kr/år

3 411 kr

4 263 kr

Tillägg, överskjutande volym fett

kr/kbm

506 kr633 kr


Tillägg slam

Tillägg slam

Enhet

Avgift,
exkl moms

Avgift,
inkl moms

Tillägg akuttömning snarast – dock inom 24 timmar

styck

3 159 kr

3 949 kr

Tillägg beställning inom 5 arbetsdagar

styck

2 050 kr

2 562 kr

Tillägg slang över 20 meter

styck

171 kr

213 kr

Tillägg slang över 30 meter

styck

341 kr

426 kr

Tillägg slang över 40 meter

styck

512 kr

639 kr

Tillägg slang över 50 meter

styck

682 kr

853 kr

Bomkörningsavgift

styck

939 kr

1 174 kr

Tillägg fett

Tillägg fett

Enhet

Avgift,
exkl moms

Avgift,
inkl moms

Tillägg akutömning, kväll och helg

styck

8 526 kr

10 658 kr

Tillägg, inom 5 arbetsdagar

styck

4 263 kr

5 329 kr

Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: