Lyssna på sidan Lyssna

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet är ett remiss- och samrådsorgan knutet till kommunstyrelsen.

Pensionärsrådets möten behandlar frågor som direkt berör enbart pensionärer, men också frågor av mer allmän karaktär.


Pensionärsföreningarna i kommunen utser vardera en ordinarie ledamot och en ersättare.

Andra kan få tycka till

Kommunstyrelsen utser ordförande och ytterligare en ledamot som båda är ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen. Socialnämnden utser också en ledamot och en ersättare.


Pensionärsrådet kan bjuda in andra föreningar och organisationer, som driver verksamhet inom kommunen med syfte att tillvarata pensionärers intressen, att delta i rådets överläggningar.


Representanter för andra samhällsorgan kan också bli inbjudna till rådet för information, diskussion eller samråd.

Roger Kristofersson

Ordförande

Roger Kristofersson (S)

Vice ordförande

Håkan Espmark (M)


Fakta

Kommunala pensionärsrådet har 12 ledamöter och 12 ersättare


Sekreterare

Annika Eriksson

0670-161 10

Kontakta oss

Kommunala pensionärsrådet

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: