Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet är ett remiss- och samrådsorgan knutet till kommunstyrelsen.

Pensionärsrådets möten behandlar frågor som direkt berör enbart pensionärer, men också frågor av mer allmän karaktär.


Pensionärsföreningarna i kommunen utser vardera en ordinarie ledamot och en ersättare.

Andra kan få tycka till

Kommunstyrelsen utser ordförande och ytterligare en ledamot som båda är ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen. Socialnämnden utser också en ledamot och en ersättare.


Pensionärsrådet kan bjuda in andra föreningar och organisationer, som driver verksamhet inom kommunen med syfte att tillvarata pensionärers intressen, att delta i rådets överläggningar.


Representanter för andra samhällsorgan kan också bli inbjudna till rådet för information, diskussion eller samråd.

Ordförande

Rebecca Sjöstedt (S)

Vice ordförande

Nils-Bengt Nilsson (C)


Fakta

Kommunala pensionärsrådet har 13 ledamöter och 13 ersättare


Sekreterare

Elin-Maria Eriksson

0670-164 55

Kontakta oss

Kommunala pensionärsrådet

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: