Lyssna på sidan Lyssna

Miljöfarlig verksamhet

En stor del av miljöbalkens regler som rör dig som företagare handlar om miljöfarlig verksamhet. Om du har en verksamhet som ger utsläpp till mark, luft eller vatten, som stör omgivningen med buller, ljus eller på annat sätt har du i lagens mening en miljöfarlig verksamhet.

Ibland kan miljöbalkens regler röra din förening. Om ni har en verksamhet som ger utsläpp till mark, luft eller vatten, som stör omgivningen med buller, ljus eller annat sätt bedriver föreningen en miljöfarlig verksamhet.

Vem är ansvarig för föreningens verksamhet?

Föreningen betraktas på samma sätt som ett företag inom miljöbalkens tillämpningsområde. Det är viktigt att man är tydlig med ansvarsfördelningen. Tänk på att det är ordförande som blir ansvarig om ingen annan överenskommelse finns.

Tre kategorier utifrån risker

Miljöbalken delar in företag i tre olika kategorier utifrån de risker som verksamheten medför:

  • Har du en miljöfarlig verksamhet som kräver tillstånd måste du vänta på beslut från miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen eller Mark- och miljödomstolen innan du kan starta.
  • Har du en anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet behöver du lämna in en anmälan till miljö- och byggnämnden innan du kan starta. Finns att hämta hos vår e-tjänst.
  • Övriga verksamheter behöver inte anmäla eller söka tillstånd för sin verksamhet.

I miljöprövningsförordningen kan du läsa om vilka verksamheter som kräver tillstånd eller anmälan.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: