Lyssna på sidan Lyssna
Barn i förskola.

Bilder i förskola och grundskola

Varje läsår händer spännande saker i våra förskolor och grundskolor. Bilder, filmer och ljudupptagningar är ett sätt att skilda verksamheten och berätta om allt det roliga och lärorika som barn och unga får vara med om. Här får du som vårdnadshavare information om hur vi hanterar dina barns personuppgifter.

Vi vill gärna dela med oss av vår verksamhet i förskola och grundskola, bland annat genom nyheter, artiklar och information. För att kunna göra det behöver vi ditt samtycke som vårdnadshavare. Genom samtycket tar du ställning till om ditt barns personuppgifter i form av bild, film och namn får användas av Strömsunds kommun.


Barns åsikter ska alltid respekteras och med stigande ålder och mognad ska barnets egen inställning vägas in. Det är därför viktigt att du som vårdnadshavare avgör när och hur delaktigheten ska ske för ditt barn.

Hur använder vi uppgifterna?

Personuppgifterna kan komma att användas i marknadsföring där Strömsunds kommun eller de kommunala bolagen står som avsändare. Till exempel i presentationer, annonser och olika typer av samhällsinformation samt digitala kanaler som webbplatser, sociala medier och digital infartsskylt. De kan komma att sparas i kommunens mediabank till och med tre år efter att barnet gått ut grundskolan.

Hur lämnar du samtycke?

Samtycket gäller tills vidare och du som vårdnadshavare kan när som helst ändra ditt svar. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda skriva under. Ni lämnar samtycket via den blankett som förskolans eller skolans personal delar ut.

Obs! Lämna in blanketten oavsett om du lämnar samtycke eller inte

Om ni inte samtycker till att vi får använda ert/era barns personuppgifter är det viktigt att ni ändå fyller i och lämnar in blanketten. Detta för att vi ska veta att ni gjort ett aktivt val.

Kontakta oss

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

  • Tomas Sjövall
    Chef för barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen
    0670-162 96

Senast ändrad/granskad: