Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna
Kulram och pengar

Interkommunal ersättning 2023

Ett barn som tas emot av grundskola, fritidshem, förskola, samt fristående grundskola/förskola i annan kommun har rätt till ersättning från hemkommunen. I de fall inget annat är överenskommet, så är det hemkommunens kostnad eller pris som avgör ersättningens storlek. Föräldraavgiften är avdragen i nedanstående belopp.

Räknat på 260 förskole-/fritidshemsdagar och 178 skoldagar.
Fakturor som ställs till Strömsunds kommuns barn-, kultur- och utbildningsförvaltning för barn folkbokförda i Strömsunds kommun debiteras enligt nedanstående prislista.


Grundskolan

Årskurs 1-3

Belopp per år

Belopp per termin

Belopp per månad

Belopp per dag

Enskil annan kommun

97.890 kronor

48.945 kronor

8.158 kronor

550 kronor

Annan kommun

92.349 kronor

46.175 kronor

7.696 kronor

519 kronor

Enskild inom kommunen

97.890 kronor

48.945 kronor

8.158 kronor

550 kronor


Årskurs 4-6

Belopp per år

Belopp per termin

Belopp per månad

Belopp per dag

Enskil annan kommun

102.403 kronor

51.202 kronor

8.534 kronor

575 kronor

Annan kommun

96.607 kronor

48.304 kronor

8.051 kronor

543 kronor

Enskild inom kommunen

102.403 kronor

51.202 kronor

8.534 kronor

575 kronor


Årskurs 7-9

Belopp per år

Belopp per termin

Belopp per månad

Belopp per dag

Enskil annan kommun

152.887 kronor

76.444 kronor

12.741 kronor

859 kronor

Annan kommun

144.233 kronor

72.117 kronor

12.019 kronor

810 kronor

Enskild inom kommunen

152.887 kronor

76.444 kronor

12.741 kronor

859 kronor


Förskoleklass

Belopp per år

Belopp per termin

Belopp per månad

Belopp per dag

Enskil annan kommun

91.797 kronor

45.899 kronor

7.650 kronor

516 kronor

Annan kommun

86.601 kronor

43.301 kronor

7.217 kronor

487 kronor

Enskild inom kommunen

91.797 kronor

45.899 kronor

7.650 kronor

516 kronor


Förskola och fritidshem

Förskola

Belopp per år

Belopp per månad

Belopp per dag

Enskil annan kommun

112.894 kronor

9.408 kronor

434 kronor

Annan kommun

106.055 kronor

8.838 kronor

407 kronor

Enskild inom kommunen

112.894 kronor

9.408 kronor

434 kronor

Fritidshem

Belopp per år

Belopp per månad

Belopp per dag

Enskil annan kommun

66.943 kronor

5.579 kronor

257 kronor

Annan kommun

62.708 kronor

5.226 kronor

241 kronor

Enskild inom kommunen

66.943 kronor

5.579 kronor

257 kronor

Kontakta oss

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

  • Tomas Sjövall
    Chef för barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen
    0670-162 96

Senast ändrad/granskad: