Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna
Kulram och pengar

Interkommunal ersättning 2022

Interkommunal ersättning är en ersättning som Strömsunds kommun kan betala ut till en enskild verksamhet eller kommun om ett barn som är folkbokförd i vår kommun väljer att gå förskola, fritidshem eller skola i en annan kommun. Rätten till interkommunal ersättning regleras i skollagen och gäller i offentlig som privat verksamhet.

Nivån för Strömsunds kommuns interkommunala ersättning bygger på skolpengen för 2022, den är baserad på principen

”Bidrag på lika villkor”.


‌Grundskola


Exklusive skolskjutsar

Inklusive skolskjutsar


Årskurs 1–3 

Årskurs 1–3 

Grundbelopp

61.077 kronor

73.391 kronor

Lokaler

14.875 kronor

14.875 kronor

Interkommunal ersättning

75.952 kronor

88.266 kronor

Årskurs 4–6

Årskurs 4–6

Grundbelopp

69.126 kronor

81.448 kronor

Lokaler

14.881 kronor

14.881 kronor

Interkommunal ersättning

84.010 kronor

96.329 kronor

Årskurs 7–9

Årskurs 7–9

Grundbelopp

104.154 kronor

123.931 kronor

Lokaler

46.232 kronor

46.323 kronor

Interkommunal ersättning

150.386 kronor

170.163 kronor‌Förskoleklass, fritids


Förskoleklass

Fritids

Grundbelopp

55.749 kronor

55.006 kronor

Lokaler

7.362 kronor

6.134 kronor

Interkommunal ersättning

63.111 kronor

61.140 kronor


Förskola


Förskola


Grundbelopp

93.412 kronor


Lokaler

17.918 kronor


Interkommunal ersättning

111.330  kronorKontakta oss

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

  • Tomas Sjövall
    Chef för barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen
    0670-162 96

Senast ändrad/granskad: