Lyssna på sidan Lyssna
Kulram och pengar

Interkommunal ersättning 2024

Ett barn som tas emot av grundskola, fritidshem, förskola, samt fristående grundskola/förskola i annan kommun har rätt till ersättning från hemkommunen. I de fall inget annat är överenskommet, så är det hemkommunens kostnad eller pris som avgör ersättningens storlek. Föräldraavgiften är avdragen i nedanstående belopp.

Räknat på 262 förskole-/fritidshemsdagar och 178 skoldagar.
Fakturor som ställs till Strömsunds kommuns barn-, kultur- och utbildningsförvaltning för barn folkbokförda i Strömsunds kommun debiteras enligt nedanstående prislista.


Grundskolan

Årskurs 1-3

Belopp per år

Belopp per termin

Belopp per månad

Belopp per dag

Enskild annan kommun

127 098 kronor

63 549 kronor

10 592 kronor

714 kronor

Annan kommun

119 904 kronor

59 952 kronor

9 992 kronor

674 kronor

Enskild inom kommunen

127 098 kronor

63 549 kronor

10 592 kronor

714 kronor


Årskurs 4-6

Belopp per år

Belopp per termin

Belopp per månad

Belopp per dag

Enskild annan kommun

137 004 kronor

68 502 kronor

11 417kronor

770 kronor

Annan kommun

129 249 kronor

64 625 kronor

10 771 kronor

726 kronor

Enskild inom kommunen

137 004 kronor

68 502 kronor

11 417 kronor

770 kronor


Årskurs 7-9

Belopp per år

Belopp per termin

Belopp per månad

Belopp per dag

Enskild annan kommun

167 332 kronor

83 666 kronor

13 944 kronor

940 kronor

Annan kommun

157 860 kronor

78 930 kronor

13 155 kronor

887 kronor

Enskild inom kommunen

167 332 kronor

83 666 kronor

13 944 kronor

940 kronor


Förskoleklass

Belopp per år

Belopp per termin

Belopp per månad

Belopp per dag

Enskild annan kommun

89 899 kronor

44 950 kronor

7 492 kronor

505 kronor

Annan kommun

84 810 kronor

42 405 kronor

7 068 kronor

477 kronor

Enskild inom kommunen

89 899 kronor

44 950 kronor

7 492 kronor

505 kronor


Förskola och fritidshem

Förskola

Belopp per år

Belopp per månad

Belopp per dag

Enskild annan kommun

159 458 kronor

13 288 kronor

609 kronor

Annan kommun

149 960 kronor

12 497 kronor

572 kronor

Enskild inom kommunen

159 458 kronor

13 288 kronor

609 kronor

Fritidshem

Belopp per år

Belopp per månad

Belopp per dag

Enskild annan kommun

40 875 kronor

3 406 kronor

156 kronor

Annan kommun

38 115 kronor

3 176 kronor

145 kronor

Enskild inom kommunen

40 875 kronor

3 406 kronor

156 kronor

Kontakta oss

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

  • Tomas Sjövall
    Chef för barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen
    0670-162 96

Senast ändrad/granskad: