Lyssna på sidan Lyssna

Utredning av förskolans och skolans organisation

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen presenterade den 28 september 2023 en omfattande skolutredning. Den kommer som ett svar på utmaningar som fallande studieresultat, svårighet att rekrytera kvalificerade lärare, stort underhållsbehov, minskande elevunderlag på längre sikt samt besparingskrav på cirka tio miljoner kronor. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden ska fatta beslut utifrån förslagen i utredningen.

På denna sida finns samlad information samt alla nyheter vi publicerat i ämnet. Har du en fråga om utredningen kan du skicka in den via webbformuläret.

Till webbformulär och frågor och svar om utredningen

Nyheter om utredningen

Kontakta oss

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: