Lyssna på sidan Lyssna

Foto: Roland Magnusson

Årsredo­visning

I årsredovisningen samlar kommunen sin och de kommunala bolagens ekonomiska redovisning. Vi redovisar ekonomi, investeringar och hur vi lyckats följa den uppsatta budgeten och de gemensamma målen för året.

Varje politisk nämnd gör sin redovisning där de beskriver hur de uppfyllt mål och ekonomi samt hur de ser på framtiden för sin verksamhet. I årsredovisningen finns det också information om antal anställda och sjukfrånvaro.

Årsredovisning

Vi är medvetna om att kommunens årsredovisningar till stora delar är otillgängliga. Skälet till detta är att merparten av materialet skapas direkt i ett system som inte kan skapa tillgängliga pdf-filer. Vid inköp av nya system kommer vi att prioritera den funktionen.

Våra Pengar, årsredovisning i korthet

Kommunen skickar ut en kortversion av årsredovisningen, Våra pengar (tidigare Dina Pengar), till alla invånare under maj månad. Våra Pengar 2019 och 2021 utgick på grund av pandemin.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: