Lyssna på sidan Lyssna

Ordförande Susanne Hansson (S), kommunalråd.

Kommun­styrelsen

Kommunstyrelsen (KS) är kommunens ledande politiska förvaltningsor­gan och kan liknas vid kommunens regering. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppfölj­ningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Den har arbetsgivaransvaret för alla anställda i kommunförvaltning­en.


Kommunstyrelsen är

 • arbetslöshetsnämnd
 • krisledningsnämnd
 • trafiknämnd
 • arkivmyndighet.


 Kommunstyrelsen ansvarar för

 • gymnasieskola
 • vuxenutbildningsfrågor
 • sysselsättnings- och näringslivsfrågor
 • fastighetsfrågor
 • kommunens centrala kommunikation
 • konsumentrådgivning
 • alla behandlingar av personuppgifter inom sitt verksamhetsområde.

Förste vice ordförande

Mats Gärd (C)

Kommunalråd

Andre vice ordförande

Simon Högberg (M)

Oppositionsråd

Fakta

Kommun­styrelsen har 15 ledamöter och 15 ersättare.


Sekreterare

Lisa Lundgren

0670-161 06

Kontakta oss

Kommunstyrelsen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: