På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Miljö- och byggavdelning

Miljö- och byggavdelningen är underställd miljö- och byggnämnden. Nämnden är tillsynsmyndighet enligt främst miljöbalken, plan- och bygglagen, livsmedelslagen och lagen om brandfarliga varor.

Miljö- och byggavdelningen arbetar med beredning och beslut i ärenden som rör bygglov och rivningslov. Vi kontrollerar att lagar och förordningar inom miljö- och hälsoskyddsområdet följs och arbetar med prövning, tillsyn, information och rådgivning.

 

När det gäller livsmedel kontrollerar vi att livsmedelsföretagarna följer lagstiftningen samt lämnar information och ger råd.

Tillsynsansvar över serveringstillstånd

Miljö- och byggavdelningen har tillsynsansvar över serveringstillstånd, tobak, folköl och vissa receptfria läkemedel. Det är vi som tar emot ansökan om alkoholtillstånd.

 

Avdelningen gör också kartor och ansvarar för fastighets- och adressregister. Kommunens GIS-samordnare är placerad här.

Mejl till kommunanställda

Om du vill kontakta oss via mejl är adressen: fornamn.efternamn@stromsund.se men utan å, ä och ö. Ersätt alla mellanslag med en punkt.

Personal miljö- och byggavdelningen

Namn

Titel

Telefonnummer

Anders Bergman

Miljö- och byggchef

0670-163 79

Håkan Bredin

Byggnadsinspektör

Stf miljö- och byggchef

0670-163 88

Jerry Arljung

Bygglovshandläggare

0670-169 75

Tammam Khaddaj

Bygglovshandläggare

0670-164 18

Marlene Säll

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

0670-163 90

Tomas Hedin

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

0670-164 43

Elisabet Olsson

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

0670-163 84

Annika Berglund

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

0670-163 81

Pia Gustavsson (tjänstledig)

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

0670-164 18

Marie Olsson

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

0670-164 42

Pia Gustavsson

(tjänstledig)

Registrator

0670-163 90

Maria K Skoglund

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

0670-163 83

Anna-Karin Lindberg

Nämndsekreterare

0670-163 86

Fabian Neugirg

GIS-ingenjör

0670-163 91

Simone Bruning

Administratör

0670-163 95


Anders Bergman

Anders Bergman

Chef för miljö- och byggavdelningen
0670-163 79

Expedition

0670-163 86

Fakta

  • Ansvarig nämnd: miljö- och byggnämnden
  • 1 procent av kommunens budget (2018).
  • 133 bygglov och 64 bygganmälningar kom in till avdelningen under 2018.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: 10 juli 2020