Lyssna på sidan Lyssna

Miljö- och bygg­avdelning

Miljö- och byggavdelningen är underställd miljö- och byggnämnden. Nämnden är tillsynsmyndighet enligt främst miljöbalken, plan- och bygglagen, livsmedelslagen och lagen om brandfarliga varor.

Miljö- och byggavdelningen arbetar med beredning och beslut i ärenden som rör bygglov och rivningslov. Vi kontrollerar att lagar och förordningar inom miljö- och hälsoskyddsområdet följs och arbetar med prövning, tillsyn, information och rådgivning.

 

När det gäller livsmedel kontrollerar vi att livsmedelsföretagarna följer lagstiftningen samt lämnar information och ger råd.

Tillsynsansvar över serveringstillstånd

Miljö- och byggavdelningen har tillsynsansvar över serveringstillstånd, tobak, folköl och vissa receptfria läkemedel. Det är vi som tar emot ansökan om alkoholtillstånd.

 

Avdelningen gör också kartor och ansvarar för fastighets- och adressregister. Kommunens GIS-samordnare är placerad här.

Mejl till kommunanställda

Om du vill kontakta oss via mejl är adressen: fornamn.efternamn@stromsund.se men utan å, ä och ö. Ersätt alla mellanslag med en punkt.

Personal på miljö- och byggavdelningen

Namn

Titel

Telefonnummer

Erik Casselbrant

Miljö- och byggchef

0670-163 79

Håkan Bredin

Byggnadsinspektör

0670-163 88

Jerry Arljung

Bygglovshandläggare

0670-169 75

Tammam Khaddaj

Bygglovshandläggare

0670-164 18

Marlené Säll

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

0670-163 90

Tomas Hedin

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

0670-164 43

Elisabet Olsson

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

0670-163 84

Susanne Rantakokko

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

0670-163 81

Marie Olsson

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

0670-164 42

Fabian Neugirg

GIS-ingenjör

0670-163 91

Anna Thuresson

Nämndsekreterare

0670-163 95

Sandra Henriksson

Administratör

0670-163 86

Erik Casselbrant

Erik Casselbrant

Miljö- och byggchef

0670-163 79

Fakta

  • Ansvarig nämnd: miljö- och byggnämnden.
  • 1 procent av kommunens budget (2023).
  • Under 2023 hanterade avdelningen 110 bygglov och 898 ärenden enligt miljöbalken.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: