Lyssna på sidan Lyssna

EU-stöd för ortssamman­bindande nät

Servanets delägarkommuner i Västernorrlands och Jämtlands län har beviljats EU-stöd och medfinansiering från Länsstyrelsen Västernorrland och Region Jämtland/Härjedalen för utbyggnad av fibernätet på 160 miljoner kronor. Av dessa är 81 miljoner kronor avsedda för en utbyggnad i Västernorrlands län och 79 miljoner kronor är till för en utbyggnad i Jämtlands län.

Informationsteknisk infrastruktur till nytta för näringsliv och samhälle i Jämtlands län

Satsningen är ett steg för att nå kommunens bredbandsmål att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till minst 100 Mbit per sekund senast år 2020. För Strömsunds kommun är det Servanet som sköter utbyggnaden, driften och kundkontakterna vid bredbandsutbyggnaden.


EU-stödet är till för en utbyggnad av det ortssammanbindande fibernätet, och för anslutning av företag längs sträckan. Stödet syftar i första hand till att skapa en hållbar tillväxt och utveckling i mellersta Norrlands glest befolkade region för att på det viset bidra till företagskonkurrens på lika villkor oavsett lokaliseringsort. Det innebär att pengarna i direkt bemärkelse egentligen inte avser anslutning av enskilda byar och invånare.


Målet för Servanet är emellertid att i samband med den ortssammanbindande utbyggnaden arbeta för en anslutning av så många byar som möjligt längs sträckorna för en bättre kommunikation på landsbygden. För dig som slutkund innebär detta en ökad möjlighet att koppla upp dig på ett områdesnät. Genom till exempel stöd från Landsbygdsprogrammet kan föreningar och byar ansluta sig till det ortsammanbindande nätet och ge marknaden bättre förutsättningar att verka på lands- och glesbygd.


Projektet pågår i fyra år och finansieras till hälften av Europeiska regionalfonden. Övriga medfinansiärer är Region Jämtland/Härjedalen och ett antal av länets kommuner. Bidragsmottagare för ServaNets delägarkommuner i Jämtlands län är Ragunda och Strömsunds kommuner.

 

Projekten i Strömsunds kommun är avslutade och slutredovisade.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: