Lyssna på sidan Lyssna
En vacker fjäril.

Elev- och föräldra­inflytande Jormskolan

Elev- och föräldrainflytandet i våra kommunala skolor är viktigt för utveckling och motivation. Det bidrar också till att stärka relationerna mellan hem och skola.

För att vi ska kunna göra en bra skola bättre är det viktigt att elever och vårdnadshavare är med och påverkar skolans utveckling. Vi bjuder in till delaktighet i verksamheten – boka gärna en tid och kom och hälsa på oss i skolan!

Föräldrasamverkan

En gång per termin bjuder vi in till individuella utvecklingssamtal och föräldramöten. Vi använder även en messenger-grupp där vi skickar ut information varje vecka om hur planeringarna ser ut och vad elever och föräldrar behöver veta. Även en del bilder får föräldrarna ta del av i den gemensamma gruppen.

Föräldrarna till eleverna på skolan är engagerade i verksamheten. Föräldrarna och byarna är bland annat med och anordnar fester i samband med lucia och skolavslutning.

Klassråd och elevråd

För att skolan ska vara en bra arbetsplats för alla elever är det viktigt att eleverna har inflytande och möjlighet att påverka. I klassrådet diskuterar man i klasserna olika aktuella saker för eleverna. Sedan har varje klass sina representanter i elevrådet. Elevrådet ska lyfta och driva frågor som är viktiga för alla elever på skolan.

  • Besluta om sådant som rör eleverna.
  • Vara en länk mellan elever och lärare/skolans ledning.
  • Diskutera frågor som klasserna tagit upp.
  • Arrangera temadagar och andra aktiviteter på skolan.
  • Jobba för en bättre skola.

Kontakta oss

Jormskolan

Jormvägen 959

830 90 Gäddede

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: