Lyssna på sidan Lyssna

Betyg och bedömning

I lärarens roll ingår att främja, följa och bedöma elevernas kunskapsutveckling på ett medvetet och pedagogiskt sätt. Vid bedömningen ska läraren kartlägga och värdera elevernas kunskaper – både teoretiska och praktiska.

I årskurs 1–5 där eleverna inte får betyg, ska läraren ge ett skriftligt omdöme om elevens kunskapsutveckling. Där sammanfattar läraren också vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt.

Betyg från årskurs sex

Eleverna får betyg från höstterminen i årskurs 6. Sedan får eleven ett nytt betyg i slutet av varje termin fram till våren i årskurs 9 när läraren sätter slutbetyget. Det är med slutbetyget eleven kan söka vidare till gymnasieskolan.

Sexgradig betygsskala

Lärarna sätter betyg efter en nationell betygsskala med sex steg. Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A. Betyget F står för ej godkänt.


För varje ämne och kurs i skolan finns det kunskapskrav. De talar om vad en elev behöver kunna för att få ett visst betyg i ett ämne. Om eleven riskerar att inte få ett godkänt betyg i något ämne ska eleven få extra anpassningar i undervisningen. Det kan även vara så att eleven har behov av särskilt stöd.


Kontakta oss

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

  • Tomas Sjövall
    Chef för barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen
    0670-162 96

Senast ändrad/granskad: