På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Kommunens organisation

Strömsunds kommun är styrd av folkvalda politiker där kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen. Inom kommunen finns också nämnder, förvaltningar och bolag. För varje nämnd finns en förvaltning, med tjänstepersoner som ska verkställa nämndernas beslut.

Så här ser kommunens organisation ut. Här kan du se våra förvaltningar, nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund. I skissen ligger också gemensam nämnd för närvård Frostviken.


I Strömsunds kommunkoncern ingår även tre helägda dotterbolag med verksamhet inom fjärrvärme, bostäder och näringslivsutveckling. Vi ingår även i Jämtlands Räddningstjänstförbund.


Skiss över kommunens organisation Kommunfullmäktige Kommunala bolag Jämtlands räddningstjänstförbund Revision Kommunstyrelse Miljö- och byggnämnd Barn-, kultur- och utbildningsnämnd Socialnämnd Gemensam nämnd för närvård Frostviken Valnämnd Överförmyndaren Kommunledningsförvaltning Teknik- och serviceförvalting Framtids- och utvecklingsförvaltning Miljö- och byggavdelning Barn-, kultur- och utbildningsförvaltning Kultur- och fritidsavdelning Vård- och socialförvaltning Närvård Frostviken

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: 30 april 2020