På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Omslagsbild: Fötter i gräset

Ensamkommande barn och unga

I kommunen finns hem för vård och boende (HVB-hem). Där tar vi emot ensamkommande barn och ungdomar mellan 12 och 18 år som söker asyl i Sverige. Vi har även en stödverksamhet för ungdomar mellan 18 och 21 år.

Arbetet på HVB-hemmen driver vi på uppdrag av Migrationsverket. De ensamkommande kommer till Sverige för att söka asyl utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare. Socialtjänsten placerar flickorna och pojkarna och utreder deras behov utifrån barnens behov i centrum (BBIC).

 

När de fyller 18 år och har fått uppehållstillstånd kan socialtjänsten placera flickorna och pojkarna i stödverksamheten om vårdbehov finns. Stödverksamheten består av träningslägenheter där de antingen bor själva eller delar med andra.

 

Vårt mål är att erbjuda en trygg och väl fungerande miljö med ett bemötande som präglas av respekt och värme. Vi arbetar utifrån ett hälsofrämjande (salutogent) perspektiv med lösningsfokuserat förhållningssätt.

Vuxen förebild i vardagen

Personalen ansvarar för den dagliga omvårdnaden av ungdomen och är en vuxen förebild och ett stöd i vardagen. På boendet sker arbete med introduktion, integrering och socialisering. Det innebär bland annat att introducera barnet eller ungdomen i studier, vara delaktig i planering av fritidsaktiviteter samt hjälpa till med ekonomiska frågor. Vidare kan det handla om att arbeta med normer, värderingar, traditioner, lagar, regler och myndigheter i det svenska samhället.

Alla asylsökande får en god man

Alla asylsökande ska få en god man så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige. Den gode mannen ska företräda barnet i både vårdnadshavarens och förmyndarens ställe. Om ungdomen får permanent uppehållstillstånd (PUT) träder en särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV) in istället.

Mer information om god man

Går i skolan

De ensamkommande går i grundskolan eller på något av introduktionsprogrammen på gymnasiet. Programmen ger ungdomarna behörighet att läsa vidare på ett nationellt program. Utbildning är en viktig del av tiden på boendet. De vanligaste fritidsintressena är fotboll, fiske, styrketräning och simning.

Kontakta oss

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: 13 november 2018