Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna
Omslagsbild: Fötter i gräset

Ensamkommande barn och unga

I kommunen finns en stödverksamhet, så kallat stödboende, för ensamkommande barn och ungdomar mellan 16 och 21 år som söker asyl eller fått uppehållstillstånd i Sverige.

De ensamkommande kommer till Sverige för att söka asyl utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare. Socialtjänsten placerar flickorna och pojkarna och utreder deras behov utifrån barnens behov i centrum (BBIC). 

Stödverksamheten består av träningslägenheter där de antingen bor själva eller delar med annan ungdom.


Vårt mål är att erbjuda en trygg och väl fungerande miljö med ett bemötande som präglas av respekt och värme. Vi arbetar utifrån ett hälsofrämjande (salutogent) perspektiv med lösningsfokuserat förhållningssätt.

Vuxen förebild i vardagen

Personalen ansvarar för den dagliga kontakten med ungdomen och är en vuxen förebild och ett stöd i vardagen. Personalen arbetar med introduktion, integrering och socialisering. Det innebär bland annat att introducera barnet eller ungdomen i studier, vara delaktig i planering av fritidsaktiviteter samt hjälpa till med ekonomiska frågor. Vidare kan det handla om att arbeta med normer, värderingar, traditioner, lagar, regler och myndigheter i det svenska samhället.

Alla asylsökande får en god man

Alla asylsökande som är under 18 år får en god man så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige. Den gode mannen ska företräda barnet i både vårdnadshavarens och förmyndarens ställe. Om ungdomen får permanent uppehållstillstånd (PUT) träder en särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV) in istället fram till att ungdomen fyller 18 år.

Mer information om god man

Går i skolan

De ensamkommande går i grundskolan eller på något av introduktionsprogrammen på gymnasiet. Programmen ger ungdomarna behörighet att läsa vidare på ett nationellt program. En del ungdomar har hunnit gå dessa program och har gått vidare till gymnasiet och läser på olika program. Utbildning är en viktig del av tiden på boendet. De vanligaste fritidsintressena är fotboll, fiske, styrketräning och simning.

Kontakta oss

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: