Lyssna på sidan Lyssna

Ansök till gymnasiet

Ungdomar som bor i Strömsunds kommun kan söka till gymnasiet under januari. Studie- och yrkesvägledaren på din skola kan hjälpa dig med information om hur ansökan går till.

Gymnasieantagningen i Jämtlands län handlägger alla antagningar till Hjalmar Strömerskolan.

Ansökan och behörighet – så funkar det

December

Skolan skickar ditt höstterminsbetyg till Gymnasieantagningen i Jämtlands län.

Januari

Du får inloggningsuppgifter från din studie- och yrkesvägledare för att du ska kunna göra din ansökan via Dexter. Du skriver också ut din ansökan och undertecknar blanketten. Sedan lämnar du den till din studie- och yrkesvägledare.

Mars

När den preliminära antagningen är klar kan du se hur många platser det finns och hur många som är preliminärt antagna för varje program på Gymnasieantagningens webbplats . Du kan också se lägsta meritvärde samt medelvärde.

Gymnasieantagningens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

April

Dexter är öppen för eventuella omval.

Juni

När terminen är slut sänder din skola ditt slutbetyg till Gymnasieantagningen i Jämtlands län och den  slutgiltiga antagningen görs.

Juli

Du kan se det slutgiltiga antagningsbeskedet i Dexter. Där står det om du blivit antagen via dina val eller om du är reserv.

Augusti

Gymnasieantagningen gör reservantagningar cirka två veckor in på terminen.

Tidplan gymnasieantagning 2024 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om ditt antagningsbesked

Gymnasieantagningen har ett webbaserat antagningsbesked. Det betyder att du inte får något brev hem i postlådan, utan du loggar in i Dexter där du ser och svarar på ditt antagningsbesked genom att tacka ja eller nej till din plats.

Att ansöka till skola i annan kommun

Sedan gymnasiereformen, GY11, har alla elever rätt att söka ett nationellt program på andra orter utanför hemkommunen/samverkansområdet.


Som elev kan du bli antagen som förstahandssökande eller andrahandssökande på gymnasieskolan. Finns det nationella programmet som du söker/blir antagen till i hemkommunen har du rätt till ersättning för dagliga resor, men du har inte rätt till inackorderingstillägg.

Vad är förstahandssökande/förstahandsmottagen?

Som förstahandssökande konkurrerar du om platserna på programmen med poängen från ditt grundskolebetyg. Det gör du på samma villkor som alla andra oavsett hemkommun/samverkansområde. Du blir förstahandsmottagen om utbildningen som du sökt inte finns i din hemkommun.

Vad är andrahandssökande/andrahandsmottagen?

Som andrahandssökande tar gymnasieskolan in eleverna från sin hemkommun/samverkansområde i första hand, sedan får de som sökt från andra kommuner, det vill säga andrahandssökande, konkurrera om resterande platser med poängen från sitt grundskolebetyg. Du blir andrahandsmottagen om utbildningen som du söker finns i hemkommunen.

Logga in i Dexter.
Gymnasieantagningen i Jämtlands län.

Behörighet

 

Yrkesprogram

Lägst betyget E i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt fem andra ämnen.

 

Högskoleförberedande program

Lägst betyget E i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt nio andra ämnen.

 

EK, SA

Lägst betyget E i geografi, historia, religion och samhällskunskap samt fem andra ämnen.

 

NA, TE

Lägst betyget E i biologi, fysik och kemi + sex andra ämnen.

 

För dig som inte är behörig

Introduktionsprogram (IM).

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Myrgatan 4

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: