Lyssna på sidan Lyssna

Projektledaren Leo Brusewitz.

Förskolebarn gör nya saker av skräp

Leo Brusewitz har, tillsammans med kommunens förskolor, genomfört konstprojektet ”Återskapande” inom ramen för Skapande förskola. Det går ut på att något har slängts bort, blivit skräp och sedan återuppstår genom barnens kreativitet i ny form.
– Hurra för våra framtida klimatanpassade entreprenörer, utropar Leo glatt!

Alla kommunens förskolebarn födda 2014 har fått undervisning och guidning i processen att ta till vara skrot och skräp genom att samla, planera och skapa nya saker från det tidigare slängda och förkastade.

Fordon och byggnader i framtiden

Under rubriken ”Fordon och byggnader i framtiden” har barnen agerat arkitekter och konstruktörer. De har fått lära sig begreppen ”återbruk” och ”recycle” – tillvaratagande med motivet att värna om miljön och deras egen framtid.


I två sessioner med utrymme för eget arbete och reflektion mellan mötestillfällena har projektledaren Leo Brusewitz visat, inspirerat och bistått barnens egen kreativitet. De har fått möjligheten att utveckla sin finmotorik, fantasi samt övat förmågan att verbalisera sitt skapande i fortlöpande samtal och att framträda inför publik i en avslutande redovisande utställning.


För att undvika smittspridning av covid-19 kunde Leos andra träff med vissa förskolor inte genomföras fysiskt. Istället möttes barnen och konstnären via skype och utställningen på kommunens hemsida och kunde avsluta det uppskattade samarbetet.

En skulptur gjord av skräp.

En gemensam skulptur kring ämnet ”Risajkel” har vandrat som en budkavle mellan förskolorna i kommunen.

Förskolor som har varit med i projektet

 • Greveholms förskola, Hammerdal
 • Jätten Jorms förskola, Jormvattnet
 • Dunderklumpens förskola, Gäddede
 • Bredgårds förskola, Strömsund
 • Lindbergsbackens förskola, Strömsund
 • Blomslingan förskola, Strömsund
 • Västringens förskola, Strömsund
 • Rotnäsets förskola, Strömsund
 • Regnbågens förskola, Ulriksfors
 • Riddarens förskola, Backe
 • Barnlyans förskola, Kyrktåsjö
 • Killevippens förskola, Rossön
 • Solgårdens förskola, Hoting
 • Torsängs förskola, Hallviken

Skapandet är i full gång.

Bildspel från projektet

Här kan du se en del av de saker som förskolebarnen skapade i konstprojektet ”Återskapande”.

Kontakta oss

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: