Lyssna på sidan Lyssna

Rådgivande organ

De kommunala råden i Strömsund är samarbetsgrupper som har en betydelsefull roll. Råden ska vara en öppen kanal mellan invånare, kommunfullmäktige och nämnder.

Råden fungerar som forum för överläggningar och ömsesidig information mellan rådsledamöterna och deras organisationer och kommunstyrelsen, nämnder och förvaltningar.

 

Valda representanter för olika intressegrupper och föreningar i Strömsund deltar.

Råd i Strömsunds kommun

  • Folkhälsorådet
  • Kommunala pensionärsrådet
  • Tillgänglighetsrådet

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: