Lyssna på sidan Lyssna

Dagvatten

Dagvatten är regn-, spol- och smältvatten som rinner från gator, tak, gårdar och grönytor. Att leda bort dagvatten är en viktigt uppgift eftersom det förhindrar översvämningar i samhället eller i bostadsområdet.

Det vatten som samlas när det regnar leds ofta bort i ett separat ledningssystem (dagvattenledningar) eller i öppna system (diken). Det är för att inte belasta avloppsreningsverken och riskera översvämningar.

Utkastare på stuprören

En del fastigheter har sina stuprör kopplade till kommunens spillvattenledningar, men det är många gånger onödigt. Du kan lika gärna ha utkastare på stuprören och låta marken ta hand om vattnet, där det egentligen hör hemma. Om vi kan få bort dagvattnet från spillvattenledningarna minskar vi belastningen på ledningar, pumpstationer och reningsverk, något som innbär fördelar både för miljön och för dig som fastighetsägare.

Dagvatten på landsbygden

Utanför tätorten låter vi ofta vattnet infiltreras i marken eller leder bort det i öppna diken.

 

Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: