Lyssna på sidan Lyssna

Eleffektbrist

Det svenska samhället behöver el för att fungera. Blir det plötsligt störningar i elförsörjningen kan det få omfattande konsekvenser, även för enskilda. Vid en eventuell eleffektbrist kan det bli nödvändigt att koppla bort vissa elanvändare och prioritera den el som finns till samhällsviktiga funktioner.

El går inte att lagra i stor omfattning, på grund av det måste det alltid vara balans mellan användning och produktion av el. Därför har Energimyndigheten tillsammans med kommuner, statliga myndigheter, länsstyrelser, privata aktörer och elnätsföretag planerat för hur man ska hantera situationer som kan uppstå vid elbrist.


Processen heter Styrel och ska säkerställa att samhällsviktiga verksamheter har tillgång till el om det blir brist.

Är du en samhällsviktig elanvändare?

Samhällsviktig verksamhet är en verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller bidrar till nödvändiga samhällsfunktioner. De finns inom sjukvård, livsmedelsförsörjning och transport men även inom andra områden.


Det är Strömsunds kommun som avgör vilken verksamhet som anses vara samhällsviktig inom vårt geografiska område. Om din verksamhet är en samhällsviktig elanvändare kan du anmäla det till oss.

Anmäl din verksamhet

Anmäl om din verksamhet är en samhällsviktig elanvändare på något av följande sätt:

 • Via webbformulär på den här sidan.
 • Via brev till
  Strömsunds kommun
  Att: Säkerhetssamordnare
  Box 500
  833 24 Strömsund

Följande uppgifter ska vara med i brevet:

 • Verksamhetens eller företagets namn.
 • Vilken verksamhet du bedriver.
 • Bedömd prioritet utifrån listan Prioritering av elanvändare. Ange nummer mellan 1 och 8.
 • Motivering av den bedömda prioriteten.
 • Verksamhetens fullständiga adress.
 • Anläggningsidentitet eller GSRN-kod (koden börjar alltid med siffrorna 735999 och återfinns på elräkningen).
 • Nätägare eller nätkoncessionshavare.
 • Kontaktuppgifter (namn, mejladress och telefonnummer).

Prioritering av elanvändare

 • Elanvändare som redan på kort sikt (timmar) har stor betydelse för liv och hälsa.
 • Elanvändare som redan på kort sikt (timmar) har stor betydelse för samhällets funktionalitet.
 • Elanvändare som på längre sikt (dagar) har stor betydelse för liv och hälsa.
 • Elanvändare som på längre sikt (dagar) har stor betydelse för samhällets funktionalitet.
 • Elanvändare som representerar stora ekonomiska värden.
 • Elanvändare som har stor betydelse för miljön.
 • Elanvändare som har stor betydelse för sociala och kulturella värden.
 • Övriga elanvändare.

Webbformulär: Anmäl samhällsviktig elanvändareVerksamhetens adress
Verksamhetens adress
Ange ett nummer, 1–8, utifrån listan Prioriterimg av elanvändare i faktarutan här på sidan.


Koden börjar alltid med siffrorna 735999 och skrivs utan mellanslag. GSRN-koden hittar du på elräkningen eller på elmätaren i fastigheten. Om det finns fler än en uttagspunkt, ange samtliga GSRN-koder på separata rader.

Fyll endast i om det finns flera uttagspunkter.

Fyll endast i om det finns flera uttagspunkter.

Kontaktuppgifter
Så att vi kan kontakta dig vid behov.
Kontaktuppgifter
Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: