Lyssna på sidan Lyssna

Beredskapsveckan

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, anordnar varje höst en Beredskapsvecka under vecka 39. Målet med den nationella kampanjen är att öka vår motståndskraft mot samhällskriser och krig.

Beredskapsveckan är en del av arbetet med att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar. Strömsunds kommun deltar varje år genom aktiviteter i vissa verksamheter samt genom information till allmänheten.

Temat år 2024 är Sätt igång!

Det är en uppmaning om att inte vänta med att stärka sin egenberedskap utan att göra det redan nu. Det gäller privatpersoner, men även kommuner, myndigheter, företag och civilsamhälle. Beredskap måste byggas i ett normalläge.

 

Öva din beredskap i webbutbildning Sju dagar

I det webbaserade övningsverktyg som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tagit fram kan du utmana dig själv att klara en vecka utan el – helt oförberedd. Under övningen utvecklar sig scenariot allt eftersom timmarna och dagarna går och det gäller att välja det smartaste sättet att hantera de utmaningar du ställs inför, exempelvis vad gäller behovet av mat och vatten.

Till webbutbildningen Sju dagar på msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: