Lyssna på sidan Lyssna

Forumspel

Tillsammans med skådespelaren Håkan Borgsten har elever i årskurs fyra undersökt konstformen drama. Samtidigt har de tränat sina förmågor i konflikthantering, samarbete och självtillit.

En gång i veckan under fyra veckors tid har elever i årskurs fyra fått besök av skådespelaren Håkan Borgsten. Tillsammans har de jobbat med drama- och samarbetsövningar och forumspel.

Vad är forumspel?

Syftet med forumspel är att inspirera till olika lösningsalternativ och att träna inför verkligheten. I dramaformens "låtsasvärld" är eleverna trygga att utforska och känna igen orättvisor. Nästa steg är att fundera över och testa olika lösningar för att lösa en konfliktsituation.

Egna scener med dåligt slut

Gruppen skapar en scen med ett dåligt slut. Sedan spelar de upp scenen för klassen som får ropa "stop" när de upplever att någon blir utsatt för en orättvisa. Den som ropat "stop" får byta ut den som är utsatt och visa/spela sitt förslag på lösning. Det handlar om att hitta en mängd idéer och tankar snarare än att komma fram till ”rätta lösningen".

Det roligaste

Eleverna tyckte att det roligaste var att få spela upp det man övat på inför klassen, även fast det var lite pirrigt och spännande.

Forumspel 2 åk 4
forumspel åk 4

Kontakta oss

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

  • Ingen giltig användare vald.

Senast ändrad/granskad: