Lyssna på sidan Lyssna
Två cyklar på en skogsstig.

Lokala folkhälsomål

Kommunen samarbetar med andra verksamheter för att uppnå det övergripande nationella målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen på jämlika och jämställda villkor.

Prioriterade målområden för folkhälsoarbetet i kommunen 2021–2025

  • Tidiga livets villkor
  • Utbildning och arbete
  • Hälsofrämjande miljö
  • Delaktighet och inflytande
  • Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

Välfärdsredovisning

Kommunen sammanställer en välfärdsredovisning. Där undersöker vi ett antal viktiga frågor och presenterar dem på befolkningsnivå. Den senaste välfärdsredovisningen genomfördes 2018.


I redovisningen ingår följande rubriker:

  • Delaktighet och inflytande.
  • Ekonomisk och social trygghet.
  • Barn och ungdomar har trygga och goda uppväxtvillkor.
  • Hälsofrämjande miljö.
  • Minskat bruk av alkohol, tobak och ett samhälle fritt från narkotika och dopning.

Kontakta oss

Folkhälsorådet

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: