Lyssna på sidan Lyssna

Gåvor

Gåvor kan tyckas vara en okomplicerad fråga. Men eftersom du alltid ska se till din huvudmans bästa finns det en del att tänka på. Det finns dessutom situationer som kräver överförmyndarens samtycke.

Ta emot gåvor

Huvudregeln är att huvudmannen kan ta emot gåvor. Undantag är exempelvis fastigheter, bostadsrätter eller att huvudmannen tar över ett betalningsansvar i och med gåvan. I sådana fall måste överförmyndaren ge sitt samtycke innan gåvan tas emot.

Ge gåvor

Huvudregeln är att du som god man inte får ge bort huvudmannens egendom. Förstår huvudmannen i ett godmanskap vad en gåva innebär bestämmer han eller hon över sina tillgångar. Det finns dock risker för yttre påverkan från exempelvis anhöriga och vänner. Därför är det viktigt att du under ditt uppdrag har din huvudmans bästa i åtanke och ser till att han eller hon inte blir utnyttjad.

Undantag från regeln

Undantaget från regel är personliga presenter. Du måste göra en individuell bedömning av ditt uppdrag, till exempel undersöka hur mycket huvudmannen tidigare har lagt på julklappar till barnbarnen. Gåvorna får dock aldrig skapa ekonomiska problem för din huvudman.

Viktigt att tänka på

Som god man är det under alla omständigheter klart olämpligt att ta emot gåvor från sin huvudman.

Kontakta oss

Överförmyndaren

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: