Lyssna på sidan Lyssna

Bygganmälan

En del åtgärder som inte är bygglovspliktiga kräver en anmälan. Den ska du lämna skriftligt till miljö- och byggnämnden. Du får inte påbörja en anmälningspliktig åtgärd innan nämnden har gett ett startbesked.

Exempel på åtgärder som är anmälningspliktiga

 • Tillbyggnader av bostadshus utanför detaljplan – när tillbyggnaden understiger 50 procent av befintlig byggnadsyta eller max 30 kvadratmeter.
 • Uppförande eller tillbyggnad av ett komplementbostadshus eller en komplementbyggnad på max 25 kvadrat, så kallat Attefallshus.
 • Ändring av en komplementbyggnad så att den blir ett komplementbostadshus på max 25 kvadrat, så kallat Attefallshus.
 • Tillbyggnad på max 15 kvadrat av ett en- eller tvåbostadshus eller inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
 • Rivning av byggnad eller del av byggnad.
  Anmälan behövs inte för komplementbyggnader (garage, förråd, gäststugor) eller ekonomibyggnader (ladugårdar, maskinhallar eller andra byggnader som hör till en *näringsverksamhet).
  *Näringsverksamhet innebär skogs- eller jordbruk samt ren- eller fiskenäring.
 • Ändringar i byggnaden som berör bärande konstruktioner eller påverkar planlösning.
 • Installation eller väsentlig ändring av eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation, vatten, brandskydd, avlopp eller hissar.
 • Underhåll av byggnadsverk som omfattas av särskilda skyddsbestämmelser.
 • Nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk, endast då miljöprövning krävs.
 • Vid anmälningspliktiga åtgärder ska byggherren alltid bifoga förslag till kontrollplan.

Använd e-tjänsten för att göra bygganmälan.

E-faktura och autogiro

Gör det enkelt att betala dina fakturor genom att anmäla dig för e-faktura via din internetbank.

 

Kombinera gärna e-fakturan med autogiro.

Så skaffar du e-faktura

Så skaffar du autogiro

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: