Lyssna på sidan Lyssna

Se skoterprojektets informationsfilm!

Hållbar skoterturism i Frostviken

Projektets övergripande mål är att utveckla en grund för hållbar, miljösmart och ekonomiskt lönsam skoterturism i Frostviken och att få ett hållbart koncept så att skoternäringen ger arbetstillfällen.

Målgrupp

 • Företagarna i Frostviken
 • Markägare
 • Skoteråkare
 • Övriga vinterturister
 • Lokalbefolkning

Mål för projektet

Genom att skapa förutsättningar, ett ramverk, en grundprodukt – kan det lokala näringslivet utvecklas i takt med hur intresset för sporten och fritidsverksamheten förändras.

 • Delmål 1: Skapa en fungerande organisation med gott värdskap som ökar näringens omsättning och anställningsmöjligheter samt skapa förutsättningar för nyetableringar.
 • Delmål 2: Bygga ett säkert och informativt system med tillsyn samt betalsystem. Allt ska vara enkelt att förstå och hantera, då finns möjlighet att snabbt stänga av områden vid upptäckt av negativ miljöpåverkan.
 • Delmål 3: Utveckling av hållbara, miljösmarta och ekonomiskt lönsamma produkter.
 • Delmål 4: Forma ett informationsprogram kopplat till produkterna i samarbete med Naturvårdsverket för att värna miljön. Fokus ska ligga på geografi, natur och säkerhet. Det ger Frostvikenområdet unika produkter och utvecklingsmöjligheter.

Kort bakgrund

Projektet är ett näringslivsprojekt med Strömsunds kommun som projektägare och delfinansiär. Övriga finansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, länsstyrelsen, Region Jämtland Härjedalen samt ett antal lokala företag. Syftet är att vi tillsammans med företagen ska göra en större satsning på besöksnäringen då skoterturismen är en viktig del av turistnäringen.

Skapa utrymme för alla

Projektet riktar sig även till all vinterturism med regleringsområdet som bas. Vinterturism innebär att det är många intressen som ska samsas med allt det underbara som Frostviken har att erbjuda. Oavsett intresseinriktning ska det finnas utrymme för alla. Målet är att utveckla Frostviken som en destination med fokus på hållbar skoterturism – turism som fungerar i längden, med hänsyn taget till natur, miljö, markägare och övriga intressenter. Naturvårdsverket är en samarbetspartner som stödjer oss i natur- och miljöfrågor.

Våra förutsättningar

Kommunens beslut om att bilda ett regleringsområde utgör bottenplattan för arbetet i projektet. Det har gett oss möjlighet att lokalt komma fram till, nu och i framtiden, hur vi vill att det ska fungera inom området.

 

Markägaravtalen är ytterligare en nyckelfaktor för projektet. Avtalen ger förutsättningar genom tillgången till markägarnas marker, ett förtroende som ska förvaltas väl. Förutsättningarna har gett oss möjligheten att tillsammans med våra intressenter skapa ett system med friåkningsområden. Dessa ska vara möjliga att stänga vid behov, men åter öppnas när förutsättningarna förändrats. Dock är kommunens beslut överklagat och processen pågår.

Vad har hänt i projektet?

Projektorganisationen samlade markägare, representanter för näringen, styrgrupp och referensgrupp till startkonferens 3 november 2016. Frågor på agendan var bland annat områdeskartan med föreslagna leder och friåkningsområden, lokala föreskrifter och prisbild för skoterpass. Dessa delar har vi implementerat under skotersäsongen 2016/2017.

Detta har vi också gjort:

 • Skapat ett positivt klimat med förståelse och acceptans för varför skoteråkandet behöver regleras.
 • Vår checkpoint i Jorm är öppen regelbundet under skotersäsong. Våra naturvärdar informerar, vägleder och möter gäster både på checkpoint och ute på fjället under vintersäsongen. Vi ser fram emot vintersäsongen 2017/2018, ni är varmt välkomna!
 • Gemensamma spelregler är framtagna, de har kommit till genom möten med markägare, skoterklubben, näringen och i byamöten.
 • Anordnat utbildningsinsatser för naturvärdarna i första hjälpen och lavinkunskap. Viktiga kunskaper i deras arbete ute på fjället.
 • Lanserat en ny webbplats.

Besök projektets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Spelat in en informationsfilm, lanserad oktober 2017.
 • Genomfört möten med företag inför näringslivsutvecklingsfasen.

Vad händer nu?

Nästa steg är att börja produktutvecklingen i de företag som deltar i projektet. Vi har genomfört de planerade besöken och intervjuerna med företagare i Frostviken. Fler företag är välkomna att delta om intresse finns! Efter utvärdering har projektet tagit fram en strategi för det fortsatta arbetet.

 • Planering för mässor och seminarier pågår.
 • En del informationsmaterial är redan framtaget och planering för ytterligare material pågår.
 • Naturvärdarna deltog på möten med skoterklubbar i vintras för att informera om vad som gäller i Frostviken, mötena fortsätter nästa säsong.
 • Samarbetet över gränsen är påbörjat och ska fortsätta inför nästa säsong med gemensamma informationsinsatser. Målet är att hitta gemensamhetslösningar för vinterturismen och att utveckla näringen med nya produkter på båda sidor gränsen.

Fakta

Projektperiod

1 juni 2016 till 30 november 2018.

 

Finansering

Strömsunds kommun, Tillväxtverket, Region Jämtland Härjedalen, länsstyrelsen.

 

Projektledare
Ola Sundkvist

Seija Klingberg

 

Mer information om skoteråkning i Frostviken

Logga Region Jämtland Härjedalen
Länsstyrelsen Jämtlands län

Projektets ambitioner

Här är några exempel:

 • Regleringsområdet har skapat möjlighet till fortsatt friåkning.
 • Win-win-situation för markägare och skoteråkare.
 • Förståelse och ökad kunskap om naturen och vad som gäller.
 • Ett djur- och naturliv som inte störs och förstörs.
 • Ett näringsliv som kan utvecklas med nya produkter.
 • Frostviksfjällen blir ett marknadsföringsbegrepp.
 • Övrig vinterturism utvecklas parallellt.
Omslagsbild till broschyr.

Kontakta oss

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

 • Ingen giltig användare vald.

Senast ändrad/granskad: