Lyssna på sidan Lyssna

Kommun­styrelsens arbets­utskott

Arbetsutskottet bereder ärenden före kommunstyrelsens beslut.

Mejl till politiker

Om du vill kontakta politikerna via mejl är adressen: fornamn.efternamn@stromsund.se men utan å, ä, ö och accenter. Ersätt alla mellanslag med en punkt.

Ledamöter‌

Namn

Hemort

Telefon

Susanne Hansson (S)

Strömsund

0670-161 61

Karin Näsmark (S)

Havsnäs

070-232 26 85

Mats Gärd (C)

Fyrås

0670-161 94

Simon Högberg (M)

Strömsund

0670-161 38

Robert Gjersvold (SD)

Strömsund

070-696 65 54

Ersättare

Namn

Hemort

Telefon

Bertil Johansson(S)

Fyrån

072-711 74 89

Roger Kristofersson (S)

Strömsund

070-231 86 30

Kerstin Engkvist (C)

Kyrktåsjö

070-316 88 86

Karin Holmkvist (M)

Strömsund

070-219 57 02

Veronica Berglund (SD)

Hammerdal

070-397 95 58


Relaterad information

Fakta

Kommun­styrelsens arbetsutskott har fem ledamöter och fem ersättare.


Ordförande

Susanne Hansson (S)
Kommunalråd


Vice ordförande
Mats Gärd (C)
Kommunalråd

  

Sekreterare

Vakant

Kontakta oss

Kommunstyrelsen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: