Lyssna på sidan Lyssna

När bygglov inte behövs

Inom kommunen finns cirka 180 detaljplaner, de flesta inom tätorterna. För en- och tvåbostadshus som ligger inom detaljplanelagt område kräver nybyggnad, tillbyggnad, ändrad användning och i vissa fall även ombyggnad som regel alltid bygglov. De undantag som finns beskrivs här.

Uteplats

Inom 3,6 meter från bostadshuset får du utan bygglov bygga en skyddad uteplats med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter.

Skärmtak

Du får utan bygglov bygga skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvadratmeter.

Friggebod

I bostadshusets omedelbara närhet får du utan bygglov sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar, med en sammanlagd byggnadsarea om högst 15 kvadratmeter och en största höjd från mark till taknock om tre meter.

Fasadändringar

Du får utan bygglov måla om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial. Men du får inte ändra byggnadens eller områdets karaktär mycket för då krävs bygglov. Miljö- och byggnämnden kan svara på om det du vill göra kräver bygglov.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: