Lyssna på sidan Lyssna
Översikt

Åter­vin­nings­centraler, ÅVC

ÅVC finns i Strömsund, Hammerdal, Gäddede, Hoting, Rossön samt en sommaröppen i Gubbhögen. Här kan du som privatperson lämna sorterat grovavfall, stora och skrymmande sopor, avfall som inte går att återvinna, trädgårdsavfall och farligt avfall utan extra kostnad. Ditt avfall ska du paketera i genomskinliga sopsäckar.

Har du haft storstädning hemma kan du också lämna säckar med sorterat avfall – men du måste tömma säckarna i rätt container! Tänk på att sortera ditt avfall samtidigt som du lastar bilen eller släpvagnen så blir ditt besök på ÅVC smidigare.


Sopor som uppstår varje dag i ett hem som kuvert, blöjor och gamla diskborstar ska du slänga i soptunnan hemma. Det får du inte slänga här.


Kommer du med en släpvagn med osorterat avfall kostar det 1 670 kronor per kubik (inklusive moms) att lämna. Avfall som är paketerat i säck eller liknande får du inte lämna utan att visa innehållet för personal. Du ska så långt som möjligt sortera avfallet.

Farligt avfall

Farligt avfall är avfall som innehåller farliga ämnen. Det kan vara målarfärg, lacker, oljor, mobiltelefoner, batterier, el-avfall, lösningsmedel (väl märkt med innehåll). Gemensamt för dem är att de innehåller kemiska ämnen som kan vara giftiga, cancerframkallande, fosterskadande eller allmänt hälso- och miljöfarliga.

Kompostanläggning för trädgårdsavfall

Det finns också en kompostanläggning för trädgårdsavfall vid kommunens återvinningscentraler.

Impregnerat trä

Kommunens återvinningscentraler tar även emot impregnerat trä. Kostnad för att lämna det är 3 063 kronor per ton eller 956 kronor per kubik (inklusive moms). Priset gäller både för företag och privatpersoner.


Företag kan också lämna sitt avfall här (inte farligt avfall) men för det tar vi betalt enligt prislista för återvinningscentraler.

Återanvändningsbodar

Låt någon annan få glädje av dina gamla saker och lämna det som är helt och användbart i återanvändningsboden istället för att slänga dem i en avfallscontainer. Så tänk till nästa gång du rensar förrådet – återanvändning skapar inget avfall och är det bästa för miljön!


I återanvändningsboden kan du till exempel lämna

 • bra begagnade möbler
 • husgeråd
 • sportartiklar
 • cyklar
 • radiatorer
 • byggvaror
 • wc-stolar
 • vitvaror i bra skick.

Kontakta alltid ÅVC-personalen innan du hämtar eller lämnar saker i återanvändningsboden. Den har samma öppetider som ÅVC.


Företagsavfall

För avfall från företag utgår avgift enligt kommunens prislista för ÅVC.


Farligt avfall från företag

Företag får inte lämna farligt avfall på ÅVC.

Hand håller i telefon, där du ser sorteringsguiden.

Det lätt att sortera rätt!

Skriv in vad du vill bli av med så får du veta hur det ska sorteras.

Till sorteringsguiden

Att tänka på innan du åker till ÅVC

 1. Sortera ditt avfall så långt det är möjligt.
 2. Sortera ditt avfall samtidigt som du lastar bilen eller släpvagnen så går det snabbare på ÅVC.
 3. Avfall som är paketerat i säck eller liknande får du inte lämna utan att visa innehållet för personal.
 4. Separera trä från metall om du slänger exempelvis ett bord med ben av metall.
 5. Sortera behandlat och obehandlat trä i olika högar.
 6. Kom ihåg att det finns möjlighet att lämna användbara saker i våra återanvändningsbodar istället för att slänga dem.

Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: