Lyssna på sidan Lyssna

Kamerabevakning Strömsund ÅVC

Strömsunds kommun kamerabevakar Strömsunds återvinningscentral. I anslutning till den bevakade platsen finns tydlig information om att kamerabevakning sker. Bevakningen sker på tider på dygnet som anläggningen är stängd för allmänheten.

Tillstånd

I juni 2020 fick Strömsunds kommun tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) att kamerabevaka området vid Strömsunds återvinningscentral, diarienummer DI-2019-5916. Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra och utreda brott och skadegörelse. Integritetsskyddsmyndigheten delar kommunens bedömning att på denna plats är bevakningsintresset vid vissa tidpunkter viktigare än den personliga integriteten.

Bevakning

Bevakningen sköts av Strömsunds kommun. Inspelat kameramaterial sparas i 30 dagar. Ljudupptagning sker inte. Uppgifter överförs inte till tredje land eller ligger till grund för automatiserat beslutsfattande.

Tillsynsmyndighet

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) ansvarar för all tillsyn av kamerabevakning i Sverige och kan besluta om sanktionsavgift vid överträdelse. Har du blivit registrerad av en kamera och anser att vi bryter mot lagar, regler eller avtal ska du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.

Till Integritetsskyddsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och kontakt

Har du frågor eller vill du veta hur vi hanterar dina personuppgifter finns information på sidan ”Så hanterar vi dina personuppgifter”.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Jag vill veta mer om Dataskyddsförordningen och om tillstånd för kamerabevakning

+

På vilka rättsliga grunder sker bevakningen?

+

Kamerabevakningslagen (2018:1200) samt dataskyddsförordningen GDPR (2016:679). Den sistnämnda är en förordning och inte en lag som är till för att skydda fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter. Rättslig grund för bevakningen är myndighetsutövning.


Vad menas med personuppgift?

+

Personuppgift är information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.


Hur vet jag att mina personuppgifter och inspelat material behandlas korrekt?

+

Vi arbetar med att skydda din integritet med hjälp av lagen om hur man hanterar personuppgifter, Dataskyddsförordningen (art6.1.e). Dessutom behandlas allt inspelat material från kamerabevakningen efter bestämmelserna i Offentlighets- och sekretesslagen.


Vem kan se det som spelas in?

+

Endast ett fåtal personer på kommunen har tillgång till materialet.


När kommer inspelat material att granskas och kollas över?

+

Granskning av materialet sker bara om ett tillbud har inträffat eller vid misstanke om att ett tillbud har skett. Exempel på tillbud är inbrott, skadegörelse eller stöld.


Kommer inspelningsmaterialet att delas med tredje part?

+

Ja, med polismyndighet.


Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: