Lyssna på sidan Lyssna

Taxa åter­vinnings­central, ÅVC

Alla hushåll i Strömsunds kommun får lämna sitt grovavfall och farliga avfall på våra bemannade ÅVC:er. Det kostar inget extra så länge avfallet är sorterat. Företag får också lämna avfall (dock inte farligt avfall) men då tar kommunen en avgift enligt prislista.

På återvinningscentralen kan du som privatperson lämna miljöfarligt avfall, stora och skrymmande sopor, avfall som inte går att återvinna samt trädgårdsavfall.

Tänk på att sortera ditt avfall

Har du haft storstädning hemma kan du också ta hit säckar med sorterat avfall – men du ska tömma säckarna i rätt container. Kommer du med en släpvagn med osorterat avfall kostar det 2 563 kronor per kubikmeter (inklusive moms) att lämna.

Släng dina vanliga sopor hemma

Sopor som uppstår varje dag i ett hem slänger du i din vanliga soptunna, det får du inte slänga på återvinningscentralen. Sådant avfall kan till exempel vara kuvert, blöjor och gamla diskborstar.

Har du frågor?

Fråga personalen på våra återvinningscentraler om du är osäker – de svarar gärna på dina frågor!

Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: