Lyssna på sidan Lyssna
Kompissol

Grevåkers fritidshem

Grevåkers fritidshem ligger i en byggnad alldeles vid Hammerdalssjön. Fritidshemmet har två avdelningar: Baronen där de äldre barnen går och Greven för barn i förskoleklass. Fritidshemmet kompletterar utbildningen och ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. 

Strömsunds kommun erbjuder fritidsverksamhet för elever i kommunens förskoleklasser och grundskola till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.

Grönområden för rörelse och lärande

I vår närliggande miljö finns en stor äng som fungerar som skidbacke på vintern, stora fria gräsytor och gungor vid entrén. Nere vid vårt förråd finns en grillplats, där vi brukar grilla korv till mellanmål på våren. Vi har tillgång till en stor fotbollsplan, en basketplan samt möjlighet att åka madrass och skidor i lämpliga backar på vintern. Vi kan också använda oss av skolans bassäng för bad.


Innemiljön är anpassad för pedagogisk verksamhet med väl tilltagna ytor för lek och rörelse. Frukost och mellanmål äter vi i Grevåkerskolans matsal.

Anpassade öppettider

Lämna in ett schema för ditt barn i Edlevo så fort som möjligt, där anmäler du också frånvaro för ditt/dina barn. Det är viktigt att ni följer schemat ni lämnat, så att verksamheterna kan planera på ett bra sätt.


Vi anpassar våra öppettider efter föräldrarnas behov. Just nu har vi öppet vardagar klockan 6.00–17.30.

Då är fritidshemmet stängd

För att skapa förutsättningar för en god pedagogisk verksamhet på fritidshemmet ordnas ett antal gemensamma kvalitetsdagar för all personal. I Strömsunds kommun har alla kommunala fritidshem rätt till fyra dagar per år för planering, utvärdering och kompetensutveckling. Detta innebär att fritidshemmen har stängt de aktuella dagarna.


Stängt 2024:

  • 8 januari
  • 17 juni
  • 19 - 20 augusti

För vårdnadshavare som inte kan ordna omsorg för sina barn dessa dagar ordnar kommunen, vid behov, en öppen avdelning på fritidshemmet. Du måste meddela fritidshemmet behov av omsorg senast tre veckor innan den aktuella kvalitetsdagen.


Kontakta oss

Grevåkers fritidshem

Häradsvägen 33

833 41 Hammerdal

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: