Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna
Cykel.

Resor och transporter

Enligt Världsnaturfonden står våra inrikes transporter och resor för omkring en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser.

Personbilarna bidrar mest och släpper ut elva miljoner ton, vilket motsvarar 20 procent av Sveriges totala nationella klimatutsläpp. Ungefär 80 procent av bilresorna i tätort är i allmänhet kortare än tre–fyra kilometer, enligt Trafikverket.

Kan du byta transportsätt?

Det är framförallt i tätorterna det finns möjlighet att byta transportsätt, från bil till cykel, promenad eller samåkning. Ungefär hälften av våra bilresor i Sverige är kortare än fem kilometer, enligt Trafikverket.

Tips vid utlandsresor

Ett tips är att åka hälften så ofta, men stanna borta dubbelt så länge. Det skulle halvera utsläppen, blir billigare och ger möjlighet att se mer av resmålet.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: