Lyssna på sidan Lyssna
Bredgårds förskola

Bredgårds förskola

Bredgårds förskola ligger intill Bredgårdsskolan. Det gör att barnen blir väl bekanta med skolgård och skolbarn. Här finns tre huskroppar och förskolan är inrymd i den längst österut.

Vår förskola har fyra avdelningar, Gluggen, Hyddan, Kojan och Trollebo. Här har vi organiserat i yngre - och äldrebarnsavdelningar. Vi placerar barn utifrån behov, förmågor och ålder. Vi arbetar med föränderliga lärmiljöer för att ge barnen förutsättningar att leka och lära. vill vi tillsammans med barnen möta vardagen med nyfikenhet, lust och glädje. Vi vill att barn och föräldrar ska trivas hos oss och känna glädje och trygghet.

Stimulera fantasin

Vår verksamhet styrs av förskolans läroplan som säger att förskolan ska präglas av en pedagogik där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Läroplanen (lpfö 18) ligger till grund för allt arbete. Vi jobbar helhjärtat för att alla ska må bra och för att skapa en trygg, lärorik och rolig miljö för våra barn. Vi har gruppverksamheter för att kunna möta barnen i deras behov och intressen. Då träffas barnen över avdelningarna och lär också känna varandra väl innan skolstart.

Arbetar med språket

Vi arbetar medvetet med språk, både genom att uppmärksamma barnen i det spontana lärandet men även genom planerade aktiviteter. Vi arbetar mycket med språklekar enligt Bornholmsmodellen. Syftet är att i lekens form träna och utveckla barnens språkliga medvetenhet.


Mycket lek, rörelse, musik, sång och utevistelse bidrar till barnens motoriska och språkliga utveckling. Leken är av största betydelse på vår förskola och vi har väldigt roligt tillsammans.

Vår miljö och vår personal

På vår förskola arbetar både förskollärare och barnskötare.


Vi har en fin utemiljö som bjuder in till rörelse, fantasi och kreativitet med skogen runt hörnet. Förskolans gård är stor med asfalterat område där barnen kan cykla. Gården har också flera gungor, lekstuga, sandlåda och rutschkanor. En stor fördel är att förskolan ligger alldeles intill skolgården, det gör att vi också har tillgång till skidspår, skridskobana, pulkabacke, lekborg och kompisgunga.

Lokaler


Förutom våra avdelningar har vi ett gemensamt bibliotek och en stor lek och lärhall. Lärmiljön i lekhallen är föränderlig utifrån barnens behov, intressen och de mål vi arbetar med utifrån vårt systematiska kvalitetsarbete.

Våra öppettider

Vi anpassar våra öppettider efter föräldrarnas behov. Just nu har vi öppet vardagar klockan 6.00–17.30.

Linda Saarinen.

Välkommen!

Jag heter Linda Saarinen och är rektor.


Kontakta mig om du har några frågor.

Sjukanmälan

Vid sjukdom måste du som förälder eller vårdnadshavare meddela oss på förskolan. Ring helst så fort som möjligt på morgonen.

Kom ihåg att lägga in frånvaro i Edlevo- appen.


Telefonnummer

Gluggen: 070- 612 26 98

Hyddan: 070- 612 36 92
Kojan: 070- 612 35 94
Trollebo: 070- 612 05 98

Matsedel.

Kontakta oss

Bredgårds förskola

Östra Egnahemsgatan 30

833 32 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: