Lyssna på sidan Lyssna

Ledamöter

Valnämndens ledamöter under mandatperioden 1 januari 2023 till 31 december 2026.

Mejl till politiker

Om du vill kontakta politikerna via mejl är adressen: fornamn.efternamn@stromsund.se men utan å, ä, ö och accenter. Ersätt alla mellanslag med en punkt.


Ledamöter

Namn

Hemort

Telefon

Bo-Göran Hedberg (S)Christina Mårtensson (S)

Öjarn

070-517 38 72

Gudrun Andreasson (S)Norråker072-741 82 59

Lars Lif (C)

Kyrktåsjö

070-330 66 16

Herman Holmquist (M)

Strömsund

070-575 95 14

Samuel Hessling (M)

Hammerdal


Robert Gjersvold (SD)

Strömsund

070-696 65 54

Ersättare

Namn

Hemort

Telefon

Ann-Christine Wassdahl (S)

Tåsjö


Curt Jonsson (S)

Strömsund

073-844 40 85

Josefin Olsson (S)Tore Olofsson (C)

Strömsund

070-576 44 83

Håkan Espmark (M)

Äspnäs

070-654 17 88

Svante Westin (M)

Litjärnberget


Veronica Berglund (SD)

Hammerdal

070-397 95 58


Fakta

Valnämnden har sju ledamöter och sju ersättare.


Ordförande

Gudrun Andreasson (S)


Vice ordförande
Herman Holmquist (M)

 

Sekreterare

Vakant

Kontakta oss

Valnämnden

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: