Lyssna på sidan Lyssna

Ledamöter

Valnämndens ledamöter under mandatperioden 1 januari 2023 till 31 december 2026.

Mejl till politiker

Om du vill kontakta politikerna via mejl är adressen: fornamn.efternamn@stromsund.se men utan å, ä, ö och accenter. Ersätt alla mellanslag med en punkt.


Ledamöter

Namn

Hemort

Telefon

Bo-Göran Hedberg (S)Herman Holmquist (M)

Strömsund

070-575 95 14

Christina Mårtensson (S)

Öjarn

070-517 38 72

Gudrun Andreasson (S)

Norråker

072-741 82 59

Lars Lif (C)

Kyrktåsjö

070-330 66 16

Samuel Hessling (M)

Hammerdal


Robert Gjersvold (SD)

Strömsund

070-696 65 54

Ersättare

Namn

Hemort

Telefon

Ann-Christine Wassdahl (S)

Tåsjö


Curt Jonsson (S)

Strömsund

073-844 40 85

Josefin Olsson (S)Tore Olofsson (C)

Strömsund

070-576 44 83

Håkan Espmark (M)

Äspnäs

070-654 17 88

Svante Westin (M)

Litjärnberget


Veronica Berglund (SD)

Hammerdal

070-397 95 58


Fakta

Valnämnden har sju ledamöter och sju ersättare.


Ordförande

Gudrun Andreasson (S)


Vice ordförande
Herman Holmquist (M)

 

Sekreterare

Lisa Lundgren

0670-161 06

Kontakta oss

Valnämnden

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: