| Press

Strömsundshjärtat


VISIT STRÖMSUND


Lyssna på sidan Lyssna

Flugfiske

Flugfiske är den fiskemetod som ökar mest. Allt från inplanteringsvatten till strömmande vatten passar för flugfiske. De som fiskar med fluga föredrar oftast att fiska ädelfisk.

Följande vatten i vår kommun är lämpade för flugfiske:

Vängelälven (Vängelälvens fvo)

Det finns en speciell flugfiskesträcka vid Brattforsen. Vindskydd finns och det är lättåtkomligt från vägen. Vacker natur. Uthyrningsstugor.

Norrån (Faxebygdens fvo)

Är skyltat. Lätt att nå från vägen.

Norrströmmen (Russfjärdens fvo)

Något kortare strömsträcka. Bilväg från Risselås, cirka åtta kilometer. Det finns även en gångväg från gamla Lövöns kraftverk.

Öjån (Öjåns fvo/Yxskaftkälen fvo)

Bilväg från Öjarn, samt gångstig som tyvärr ej är skyltad, infart från Henningskälen. Övre delen av Öjån tillhör Öjåns fvo, nedre sträckan Yxskaftkälen fvo. Du kan även nå ån från en del skogsbilvägar.

Storån (Gåxsjö-Storån fvo)

Är skyltat. Viss del av Storån tillhör Nylands fvo. Lättast tillgänglig genom västra Nyland. Vindskydd finns.

Jerilån (Jerilvattnets fvo/Flåsjöns fvo)

Jerilån ligger nära vägen. Från Jerilvattnet till fallet vid Brattberget, Jerilvattnets fvo. Från fallet till Fånsjön, Flåsjöns fvo.

Fånån (Lidsjöbergs fvo/SCA område 8)

Fånån ligger nära väg, viss skyltning. Vindskydd finns. Från västra Bjurbäckens inflöde till Flåsjön och ett litet område kring bron mot Harrsjön tillhör Lidsjöbergs fvo. Uppströms bron tillhör SCA, område 8. Sträckan uppströms Sörsjön mot Fånsjön är det fiskeförbud.

Renån ((Öhn-Strands fvo/SCA, Byyvattnet)

Vid landsvägsbron finns Renåströmmen – en kortare strömsträcka. Tillhör Öhn-Strands fvo. För fiske nedströms från Russvattnet mot Graningeverkets skifte gäller SCA Byvattnets kort.

Kvisslan (Russfjärdens fvo)

Ulriksforsälven närmast Ulriksfors. Kanalen från dammen i Vattudalen nedströms till Fångsjön.


Övre Ammerån (Solbergs - Vikens fvo)

Ammerån är en skogsälv i nordöstra Jämtland, Strömsunds och Ragunda kommuner, känd för sitt fiskevatten. Den egentliga Ammerån är omkring 70 kilometer lång och rinner från Hammerdalssjön till Indalsälven, där den löper ut nära byn Ammer i Ragunda kommun.


Hocksjöforsarna (Rörströmsälvens Fvo)

Hocksjöforsarna erbjuder ett utmärkt strömfiske på harr och öring. Bästa fisket är från Lesjön och cirka 5 kilometer uppåt. Det finns även närhet till fiske efter gädda och abborre.


Frostvikenområdet

Fisket i Frostviksfjällen är både unikt och bra. Unikt i så motto att norr om Gäddede finns bara ädelfisk – alltså röding och öring.

Hand+flugfiskerulle

Kontakta oss

Strömsund turism

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: