Lyssna på sidan Lyssna

Matsvinnstävling

Varje månad slängs flera hundra kilo mat i skolmatsalarna. Tallrikssvinnet kostar både stora pengar och påverkar klimatet negativt. Under en årlig Matsvinnstävling mellan grundskolorna i kommunen vill vi lyfta frågan och göra fler medvetna om hur vi tillsammans kan minska svinnet.

Matsvinnet kostar både mycket pengar och resurser, samtidigt som svinnet inte är bra för planeten. För att uppmärksamma svinnet arrangerar kommunen en matsvinnstävling mellan grundskolorna varje år.

Aktivt arbete

Kommunens kostenhet har som mål att servera så klimatsmart mat som möjligt och arbetar aktivt med att minska matsvinnet. Det sker bland annat med hjälp av ett kostdataprogram som beräknar portionernas storlek och näringsinnehåll. Köken ska registrera just det antal portioner som behöver lagas för dagen, och på det sättet inte göra för mycket mat på grund av till exempel skollov eller många sjuka barn.

Målet: Att halvera matsvinnet

Matsvinnstävlingen mellan grundskolorna är ett roligt inslag för att sätta fokus på denna viktiga fråga.

– Det finns mycket att göra inom det här området och det här är en bra början. Mitt personliga mål är att vi ska lyckas halvera hela vårt matsvinn, säger kostchefen Jörgen Jönsson och fortsätter:


–Det skulle både miljön och vår ekonomi tjäna på. Vi ser löpande över våra matsedlar för att få ned råvarukostnaderna och byta ut dyra, klimatpåverkande råvaror mot exempelvis mer grova grönsaker. Det är viktigt att barnen från tidig ålder får kunskap om varför vi ska vara rädda om våra resurser och inte slänga bra mat i onödan. Det gäller ju dessutom både i skolan och hemma.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: