Lyssna på sidan Lyssna

Att välja till gymnasiet

Det finns 18 nationella program i gymnasieskolan. Av dem är sex högskoleförberedande och tolv yrkesförberedande. I Strömsunds kommun finns Hjalmar Strömerskolan. Det finns även ett stort urval av gymnasieskolor inom region Jämtland Härjedalen.

Grundskolan förbereder dig som elev inför gymnasievalet, genom studie- och yrkesvägledning under hela skoltiden. Under vårterminen i årskurs 8 och höstterminen i årskurs 9 sker många aktiviteter med fokus på gymnasievalet. Till exempel erbjuds informationsträffar för dig och dina vårdnadshavare, temadagar, gymnasiebesök och enskilda vägledande samtal.

Skolverkets information om gymnasieprogrammen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjalmar Strömerskolan i Strömsund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om gymnasieansökan, tidsplan och antagningsstatistik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behörighet och urval

För att söka till gymnasiet måste du ha godkända betyg i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik. För yrkesprogram godkänt i ytterligare fem ämnen. För högskoleförberedande program godkänt i ytterligare nio ämnen. Är du obehörig finns olika introduktionsprogram.


Om det finns fler sökande än platser sker ett urval av sökande. Då konkurrerar du med betygen och ditt meritvärde. Meritvärdet får du fram genom att lägga ihop dina 16 bästa betyg plus betyg för moderna språk. Betygspoäng: E=10 D=12,5 C=15 B=17,5 A=20 poäng.

Information från Skolverket om behörighetskrav till gymnasieskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vart får du söka?

Om programmet du vill söka finns i din egen hemkommun eller inom ditt samverkansområde kan du söka där. Om din egen kommun saknar det nationella programmet eller nationella inriktningen du är intresserad av, har du rätt att söka till en annan kommun. Då blir du ”andrahandsmottagen”, vilket betyder att du tas emot på utbildningen om det finns platser över.


Observera att om du blir andrahandsmottagen har du inte rätt att få bidrag för inackordering.


Till riksrekryterande utbildningar som finns i Sverige får alla söka.

Information om andrahandsmottagning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Idrott och studier

Om du är intresserad av en speciell idrott och vill kombinera träning med studier, kan du söka till ett riksidrottsgymnasium (RIG) eller en nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU).


Då ska du under hösten, senast det datum som idrottsförbundet angett, lämna in en särskild ansökan till det idrottsförbund där din idrottsgren hör hemma.


Du måste även söka ett program senast 1 februari, som alla andra.

Ansökan

Du som är folkbokförd i Jämtland gör din ansökan via Dexter på webben. Du loggar in med användarnamn och lösenord som du får i januari av din studie- och yrkesvägledare. Dexter är öppet fram till i början av februari. På webbplatsen finns en tidsplan och du kan även se antagningsresultat från föregående år för alla gymnasieskolor inom Jämtlands län.

När din ansökan är klar skriver du ut den, skriver under och lämnar till din studie- och yrkesvägledare. Spara inloggningsuppgifterna för att kunna följa din ansökan.

Information om gymnasieansökan, tidsplan och antagningsstatistik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Antagning

I april kan du se det preliminära antagningsbeskedet om du loggar in i Dexter. Vill du ändra något i din ansökan kan du göra ett omval under april månad. Den slutliga antagningen görs utifrån ditt slutbetyg, i början av juli kan du se resultatet och svara på din antagning.

Du kan söka bidrag

Förutom studiebidraget på 1.250 kronor som alla får, kan du också söka bidrag hos din hemkommun för boende och resor. Information om hur du söker ersättning för dagliga resor (busskort) och /eller inackorderingstillägg finns på Hjalmar Strömerskolans webbplats.


Om du ska studera på en fristående gymnasieskola på annan ort kan det finnas möjlighet att få bidrag från CSN. Sök efter inackorderingstillägg på CSN:s webbplats. Där hittar du ansökningsblanketter och information om hur mycket pengar du kan få. Om dina vårdnadshavares inkomst är låg kan CSN betala ut ett extra tillägg.

Information om bidrag för gymnasiestudier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Överlämning av information

När du byter skola är din tidigare skola skyldig att lämna över information som kan underlätta för dig på din nya skola. Du kanske behöver någon form av anpassning eller särskilt stöd för att lyckas med dina studier. Det behövs inget samtycke från dig eller dina vårdnadshavare, det är skolans skyldighet att lämna ut informationen.


Kontakta studie- och yrkesvägledaren om ni vill ha hjälp med att ordna ett fysiskt möte med mottagande skola inför skolstart.

Frågor och svar

Hur många nationella program finns det på gymnasiet?

+

Svar:

Det finns tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande program.

 

Kan jag gå på ett yrkesprogram och sedan läsa på universitet och högskola?

+

Svar:

Ja, du har möjlighet att skaffa dig grundläggande högskolebehörighet genom att välja kurser inom ramen för det individuella valet, eller i programfördjupningen. Ibland måste du läsa ett utökat program för att få grundläggande högskolebehörighet.


Kan jag läsa på annan ort?

+

Svar:

Du har rätt att söka utbildning på annan ort om den inte finns i din hemkommun. Genom frisöket kan du söka utbildningen på annan ort även om den finns i din hemkommun. Då tas du emot i mån av plats.


När får jag betyg på gymnasiet?

+

Svar:

Efter varje avslutad kurs. Det innebär att du får ett slutbetyg i några kurser redan i åk 1.


Vad är det för skillnad på ämnen och kurser?

+

Svar:

Varje ämne är indelat i ett antal kurser och många kurser bygger på varandra.


Vad är det för skillnad på högskoleförberedande program och yrkesprogram?

+

Svar:

Ett yrkesprogram ska vara grund för yrkesverksamhet och fortsatt yrkesutbildning. Det ska innehålla arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det ska leda till att du blir anställningsbar och det kan ge dig förutsättningar för eget företagande.

 

De högskoleförberedande programmen ska utgöra en grund för fortsatt utbildning på högskolenivå, främst inom det aktuella programmets område. Du blir väl förberedd för fortsatta studier på universitet och högskolor. Du läser mer engelska och svenska än elever på yrkesprogram och examensmålen betonar vetenskaplighet.


Vad är Gymnasiearbetet?

+

Svar:

På alla program ingår ett gymnasiearbete. Det är ett större självständigt arbete där du har möjlighet att fördjupa dig inom dina karaktärsämnen. Betygssätts med godkänt (E) eller icke godkänt (F).


Vad krävs för att komma in på gymnasiet?

+

Svar:

Godkända betyg i svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik. För yrkesprogram godkänt i ytterligare fem ämnen.

 

För högskoleförberedande program godkänt i ytterligare nio ämnen:

  • För ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammet ska fyra av dessa ämnen vara geografi, historia, samhällskunskap och religion.
  • För naturvetenskaps- och teknikprogrammet ska tre av dessa ämnen vara biologi, fysik och kemi.
  • För estetiska programmet gäller vilka nio ämnen som helst.


Vad menas med introduktionsprogram?

+

Svar:

För de elever som är obehöriga till nationellt program infördes fem introduktionsprogram höstterminen 2011.

 

De ska hjälpa dig vidare till fortsatta studier på ett nationellt gymnasieprogram eller till att komma in på arbetsmarknaden


Vilket program ska jag välja?

+

Svar:

Det kan bara du avgöra, det är ditt val. Bra att tänka på:

  • Välj något du är intresserad av!
  • Ta reda på fakta och var nyfiken!
  • Ju mer du vet desto lättare att fatta ett bra beslut.
  • Ta det lugnt, ta tid på dig, besök skolorna!
  • Det är viktigt att du pratar med din studie- och yrkesvägledare om du känner dig osäker över ditt val.


Kontakta oss

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: